ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันเพ็ญ ใจปทุม
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การทดสอบประสิทธิผลของสมุนไพรในการบำบัดผู้ติดบุหรี่
ปี พ.ศ. 2556
2 ประสิทธิผลของการบำบัดผู้ป่วยเสพติดด้วยแนวคิดครอบครัวบำบัดต่อผู้ป่วยและครอบครัว
ปี พ.ศ. 2551
3 การรับรู้และการช่วยเหลือของพ่อแม่ที่มีบุตรชายวัยรุ่นเสพติดยาบ้า
4 ประเมินผลการดำเนินงานบำบัดรักษาผู้ติดสารแอมเฟตามีน แบบผู้ป่วยนอกโดยใช้แมทริกซ์โปรแกรม
ปี พ.ศ. 2546
5 ประเมินผลการดำเนินงานบำบัดรักษาผู้ติดสารแอมเฟตามีน แบบผู้ป่วยนอก โดยใช้แมทริกซ์โปรแกรม
ปี พ.ศ. 2545
6 ประเมินผลการดำเนินงานบำบัดรักษาผู้ติดสารแอมเฟตามีน แบบผู้ป่วยนอกโดยใช้แมทริกซ์โปรแกรม
ปี พ.ศ. 2544
7 การรับรู้และการช่วยเหลือของพ่อแม่ที่มีบุตรชายวัยรุ่นเสพติดยาบ้า
8 ประเมินผลการดำเนินงานบำบัดรักษาผู้ติดสารแอมเฟตามีน แบบผู้ป่วยนอก โดยใช้แมทริกซ์โปรแกรม