ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันเพ็ญ สุรฤกษ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2550 1
3 2548 1
4 2544 2
5 2543 2
6 2542 1
7 2541 1
8 2540 1
9 2537 1
10 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโครงการพัฒนาของรัฐระดับชุมชน
ปี พ.ศ. 2550
2 ยุทธศาสตร์ของรัฐกับการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีส่วนร่วมในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2548
3 ยุทธศาสตร์ของรัฐกับการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีส่วนร่วมในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2544
4 วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนยากจนดักดานในภาคเหนือ
5 วิกฤตเศรษฐกิจของผู้ตกงานที่กลับภูมิลำเนาในภาคเหนือ เชียงใหม่ - พะเยา - อุตรดิตถ์ - กำแพงเพชร
ปี พ.ศ. 2543
6 วิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนยากจนดักดานในภาคเหนือ
7 ทรัพยากรมนุษย์กับพื้นที่ลุ่มน้ำในภาคเหนือของประเทศไทย :ปัญหากับการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จังหวัดลำพูน : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปี พ.ศ. 2542
8 วิกฤตเศรษฐกิจของผู้ตกงานที่กลับภูมิลำเนาในภาคเหนือ เชียงใหม่ - พะเยา - อุตรดิตถ์ - กำแพงเพชร
ปี พ.ศ. 2541
9 ทรัพยากรมนุษย์กับพื้นที่ลุ่มน้ำในภาคเหนือของประเทศไทย : ปัญหากับการจัดการ พื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จังหวัดลำพูน : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปี พ.ศ. 2540
10 วิจัยเพื่อการติดตามผลและการประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด ลำพูน
ปี พ.ศ. 2537
11 วิจัยเพื่อการติดตามผลและการประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด ลำพูน