ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันเพ็ญ มีสมญา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 26
2 เยาวดี คุปตะพันธ์ 24
3 ผ่องศรี จิตตนูนท์ 9
4 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 6
5 วิภาภรณ์ ณ ถลาง 5
6 เพลินใจ ตังคณะกุล 4
7 บุญมา นิยมวิทย์ 3
8 อนุวัตร แจ้งชัด 3
9 พยอม อัตถวิบูลย์กุล 2
10 สมศรี ภู่สีม่วง 2
11 พัชรี โสธนาสมบูรณ์ 2
12 สุรีย์พันธุ์ บุญวิสุทธิ์ 2
13 ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ 2
14 สุคนธ์ชื่น ศรีงาม 1
15 เสาวนิตย์ ทิพย์เสวก 1
16 ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ 1
17 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน 1
18 ผศ.ศุภมาส โชติเมธีภิรมย์ 1
19 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
20 ปรียา ลีฬหกุล 1
21 สุรัตน์ โคมินทร์ 1
22 วราภัสร์ พากเพียรกิจวัฒนา 1
23 วารุณี วารัญญานนท์ 1
24 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 1
25 นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ 1
26 ไพลิน ผู้พัฒน์ 1
27 เกศศิณี ตระกูลทิวากร 1
28 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 1
29 วราภรณ์ ประเสริฐ 1
30 อุดม กาญจนปกรณ์ชัย 1
31 ชมดาว สิกขะมณฑล 1
32 สร้อยทอง สายหยุดทอง 1
33 กรุณา วงษ์กระจ่าง 1
34 สมจิต อ่อนเหม 1
35 วันชัย วรวัฒนเมธีกุล 1
36 นายธีระ ทองเผือก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2553 1
4 2552 2
5 2551 4
6 2550 4
7 2549 2
8 2547 2
9 2546 1
10 2545 3
11 2544 3
12 2543 1
13 2542 2
14 2541 3
15 2540 2
16 2537 1
17 2533 1
18 1086 1
19 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์มะขามแผ่นเหรียญ
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาการผลิตปลาสวรรค์แผ่นฮาลาลจากปลาทะเล
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ผักแผ่นปรุงรส
ปี พ.ศ. 2552
4 ผลของกระบวนการฆ่าสัตว์โดยวิธีฮาลาลต่อระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในเลือดไก่
5 การศึกษาคุณภาพทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ของเห็ดพื้นบ้าน และเห็ดเศรษฐกิจบางชนิดในประเทศไทยโดยทดสอบเปรียบเทียบใน 2 วิธี
ปี พ.ศ. 2551
6 การศึกษาคุณภาพทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ของเห็ดพื้นบ้านและเห็ดเศรษฐกิจบางชนิดในประเทศไทย โดยทดสอบเปรียบเทียบใน 2 วิธี
7 การวิจัยวัตถุดิบและตำราของอาหารไทยฮาลาล ตามกฎระเบียบของศาสนาอิสลาม เพื่อการส่งออก
8 ศึกษาการใช้ประโยชน์ของโปรตีน และค่า PDCAAS ของผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติ ที่มีข้าวโพดเป็นองค์ประกอบหลัก และเครื่องดื่มธัญชาติที่ผลิตเอง เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในท้องตลาด
9 การวิจัยวัตถุดิบและตำรับอาหารไทยฮาลาลตามกฎระเบียบของศาสนาอิสลามเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2550
10 การวิจัยวิธีการตรวจสอบการปนเปื้อนจากไขมันหมูและเนื้อหมูในอาหารจากร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร
11 การวิจัยวิธีการตรวจสอบการปนเปื้อนจากไขมันหมูและเนื้อหมูในอาหารจากร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร
12 การศึกษาคุณภาพทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ของเห็ดพื้นบ้าน และเห็ดเศรษฐกิจบางชนิดในประเทศไทยโดยทดสอบเปรียบเทียบใน 2 วิธี
13 ผลของข้าวอินทรีย์ เปรียบเทียบกับข้าวเคมีต่อการเจริญเติบโตและคุณค่าทางโภชนาทางในหนูทดลอง
ปี พ.ศ. 2549
14 การศึกษาคุณภาพทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ของเห็ดพื้นบ้านและเห็ดเศรษฐกิจบางชนิดในประเทศไทย โดยทดสอบเปรียบเทียบใน 2 วิธี
15 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากน้ำนมข้าวยาคูผง
ปี พ.ศ. 2547
16 การวิจัยวัตถุดิบและตำราของอาหารไทยฮาลาล ตามกฎระเบียบของศาสนาอิสลาม เพื่อการส่งออก
17 การใช้ประโยชน์ของแมลงกินได้บางชนิดในประเทศไทย : ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2546
18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากน้ำนมข้าวยาคูผง
ปี พ.ศ. 2545
19 การวิจัยวัตถุดิบและตำรับอาหารไทยฮาลาลตามกฎระเบียบฃองศาสนาอิสลามเพื่อการส่งออก
20 ผลของอาหารเพื่อสุขภาพจากธัญพืชและวุ้นนำมะพร้าวต่อระดับไขมันในเลือดผู้ป่วย
21 การศึกษาอายุการเก็บและทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์จากท้องตลาด
ปี พ.ศ. 2544
22 การศึกษาอายุการเก็บและทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์จากท้องตลาด
23 ผลของนำกะทิไขมันตำต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง
24 ผลของน้ำมันปลาจากปลาป่นนอร์เวย์ต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง
ปี พ.ศ. 2543
25 การศึกษาอายุการเก็บและทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์จากท้องตลาด
ปี พ.ศ. 2542
26 การประเมินระดับไขมันในเลือดหนูทดลองที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีใยอาหารสูงจากธัญญพืช และวุ้นมะพร้าว
27 ผลของน้ำมันปลาจากปลาป่นนอร์เวย์ต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง
ปี พ.ศ. 2541
28 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของปลากดเหลือง
29 ผลของอาหารที่มีใยอาหารสูงต่อการประเมินคุณค่าทางโภชนาการในหนูทดลอง
30 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของปลากดเหลือง
ปี พ.ศ. 2540
31 ผลของอาหารที่มีใยอาหารสูงต่อการประเมินคุณค่าทางโภชนาการในหนูทดลอง
32 การใช้ประโยชน์จากแป้งเมล็ดฝ้ายไร้ต่อมพิษในผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว : คุณค่าทางโภชนาการและผลกระทบต่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2537
33 การใช้ประโยชน์จากแป้งเมล็ดฝ้ายไร้ต่อมพิษในผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว : คุณค่าทางโภชนาการและผลกระทบต่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2533
34 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารโปรตีนในสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
35 ผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิตผักสลัดแผ่น
36 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารโปรตีนในสัตว์ทดลอง