ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันเพ็ญ ปัณราช
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
2 การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานในชุมชนบ้านดงอุดม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2526
3 ตลาดท้องถิ่นกับการพัฒนาเศรษฐกิจ : บทบาทพ่อค้าคนกลางในการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
4 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองแสง ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
5 การพัฒนาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่เพียงลำพังในบ้านตูม ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
6 การพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
7 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชนของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านหนองหอยใหญ่ ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
8 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านช่อระกา ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
9 การเพิ่มต้นทุนชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นโดยชุมชนมีส่วนร่วม ของชุมชนบ้านหนองผักก้ามเทศบาลเมืองเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย
10 การพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมในหมู่บ้านโคกน้ำเกลี้ยง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
11 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีปัญหาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ บ้านโนนทรายน้อย ตำบลท่าลาว อำเภอวาริชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
12 การพัฒนาบริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ของศูนย์สุขภาพชุมชนโตนด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
13 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยชุมชนมีส่วนร่วม
14 การพัฒนาแนวทางการควบคุมวัณโรคในชุมชนของโรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร