ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันดี อุดมอักษร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ผลของสารสกัดกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) ต่อภาวะซึมเศร้า ในหนูถีบจักรที่ถูกตัดรังไข่
ปี พ.ศ. 2560
2 ฤทธิ์ของกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) ต่อการทำงานและระดับพาร์วัลบูมินของกล้ามเนื้อลายของหนูที่ถูกตัดรังไข่ หมายเหตุ โครงการนี้ไม่อนุญาตให้เผยแพร่รายงาน
ปี พ.ศ. 2558
3 ผลของการได้รับกวาวเครือแดง (Butea superba) ต่อการทำงานและระดับพาร์วัลบูมินของกล้ามเนื้อลายของหนูที่ถูกตัดอัณฑะ หมายเหตุ ได้แจ้งผู้ประสานงานวิจัยคณะแล้ว เรื่องupload รายงานและบทคัดย่อ ณ 11 สค.58 อ.เดินทางไปต่างประเทศ เจ้าหน้าที่รับว่าจะช่วยแจ้งอาจารย์ทราบค
4 ฤทธิ์ของกวาวเครือแดง(Butea superba) ต่อการทำงานของระดับพาร์วัลบูมินของกล้ามเนื้อลายของหนูที่ถูกตัดอัณฑะ
ปี พ.ศ. 2557
5 ผลของการได้รับกวาวเครือแดง (Butea superba) ต่อการทำงานและระดับพาร์วัลบูมินของกล้ามเนื้อลายของหนูที่ถูกตัดอัณฑะ
6 ฤทธิ์ของกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) ต่อการทำงานและระดับพาร์วัลบูมินของกล้ามเนื้อลายของหนูที่ถูกตัดรังไข่ หมายเหตุ โครงการนี้ไม่อนุญาตให้เผยแพร่รายงาน
7 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน UGT1A3 ในทารกแรกเกิดคลอดปกติที่โรงพยาบาลสงขลา
8 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน UGT1A ในทารกแรกเกิดคลอดปกติที่โรงพยาบาลสงขลา
9 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน UGT1A1 ในทารกแรกเกิดคลอดปกติที่โรงพยาบาลสงขลา
ปี พ.ศ. 2556
10 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน UGT1A3 ในทารกแรกเกิดคลอดปกติที่โรงพยาบาลสงขลา
11 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน UGT1A ในทารกแรกเกิดคลอดปกติที่โรงพยาบาลสงขลา
12 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน UGT1A1 ในทารกแรกเกิดคลอดปกติที่โรงพยาบาลสงขลา
ปี พ.ศ. 2552
13 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน UGTIAI ในทารกแรกเกิดที่คลอดปกติที่โรงพยาบาลสงขลา
ปี พ.ศ. 2536
14 ฤทธิ์ของสารแอนโดรกราโฟไลด์และสารสกัดด้วยน้ำ ของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต่อพิษของเอธานอลในตับหนูขาว
ปี พ.ศ. 2535
15 ฤทธิ์ของสารแอนโดรกราโฟไลด์ และสารสกัดด้วยน้ำของสมุนไพรฟ้าทะลาย ?????โจร ต่อพิษของเอธานอลในตับของหนูขาว
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
16 ฤทธิ์ของกวาวเครือแดง(Butea superba) ต่อการทำงานของระดับพาร์วัลบูมินของกล้ามเนื้อลายของหนูที่ถูกตัดอัณฑะ