ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันดี รังสีวิจิตรประภา
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 งบประมาณแผ่นดิน 11
2 ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 10
3 เพียงเพ็ญ ธิโสดา 4
4 วริษฎา ศิลาอ่อน 4
5 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 3
6 จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ 3
7 บัญชา ยิ่งงาม 3
8 จิตรดี ลุประสงค์ 3
9 ณัฐพันธุ์ ศุภกา 3
10 อรนุช ธนเขตไพศาล 2
11 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 2
12 ชุติกาญจน์ พิลาศรี 2
13 ธนวดี ปรีเปรม 2
14 สรญา แก้วพิทูลย์ 2
15 Nuttapun Supaka 2
16 Bancha Yingngam 2
17 Wandee Rungseevijitprapa 2
18 ปริยากร สืบลี 1
19 ศิริลักษณ์ เทพจันทร์ 1
20 ฐาปนา กุมาร์ 1
21 สินีรัตน์ วรรณทอง 1
22 เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 1
23 จีรเดช มโนสร้อย 1
24 อรัญญา มโนสร้อย 1
25 วารุณี มะรุมดี 1
26 นนทกรณ์ อุรโสภณ 1
27 สุกัญญา เจริญพร 1
28 ศิริมา สังคพัฒน์ 1
29 งบประมาณเงินรายได้ 1
30 จินตนา นภาพร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2556 1
4 2555 2
5 2554 5
6 2553 9
7 2552 11
8 2551 4
9 2550 2
10 2549 3
11 2548 2
12 2547 1
13 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาตำรับเวชสำอางจากสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านที่กักเก็บในอนุภาคขนาดนาโนเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาระบบนำส่งทางจมูกของสับยูนิตวัคซีนอีทูโดยเทคโนโลยีนาโน
3 การพัฒนาระบบนำส่งทางจมูกของสับยูนิตวัคซีนอีทูเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์ในสุกร
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาเครื่องสำอางบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากถั่วเหลืองโดยนาโนเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2555
5 การพัฒนาตำรับอาหารเสริมสุขภาพ เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอางจากพืชผักพื้นบ้าน และสมุนไพรบางชนิดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
6 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นเวชสำอางรักษาอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่ :
ปี พ.ศ. 2554
7 Screening of steroid 5 -reductase inhibitory activity and total phenolic content of Thai plants
8 Estrogen-like activities and cytotoxicity effects of thai herbal medicines as natural ingredients in anti-ageing
9 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นเวชสำอางรักษาอาการผมร่วง และเร่งการงอกของผมใหม่
10 การพัฒนาตำรับเวชสำอางสำหรับป้องกันผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ
11 การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดไฟโตเอสโตรเจนในรูปแบบครีมที่ใช้ทางช่องคลอดในหนูแรทที่ตัดรังไข่
ปี พ.ศ. 2553
12 Hair Growth Stimulation of Volatile Oil Encapsulated in Niosomes
13 Curcumin Floating Microspheres for the Treatment of Peptic Ulcer
14 Effect of Eudragit L30 D-55 Coating Levels on Dissolution of Paracetamol Enteric Coated Tablets
15 isoflavone content and antioxidant activity of thai fermented soybean and its capsule formulation
16 การพัฒนาระบบนำส่งทางจมูกของสับยูนิตวัคซีนอีทูโดยเทคโนโลยีนาโน
17 การพัฒนาตำรับเวชสำอางจากสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านที่กักเก็บในอนุภาคขนาดนาโนเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
18 การพัฒนาตำรับเวชสำอางสำหรับป้องกันผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ
19 กลไกรักษาอาการผมร่วมของสารเคมี พฤกษเคมี และสารสกัดธรรมชาติ โดยการออกฤทธิ์ต่อฮอร์โมน
20 การพัฒนาตำรับเวชสำอางสำหรับป้องกันผมร่วง และเร่งการงอกของผมใหม่โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2552
21 Development of acetaminophen pulsatile pellet system
22 Injectability of biodegradable in situ forming microparticle systems (ISM)
23 Development of water encapsulated niosomes As skin moisturizer
24 Oral vaccine delivery: physical and chemical stability of Ovalbumin-loaded niosomes
25 Emblica extract loaded niosome For whitening nano-cosmetics
26 Piper nigrum L. Extract loaded niosomes for self-tanning
27 Antimicrobial Activity of Some Vegetative Oils
28 การพัฒนาเครื่องสำอางบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากถั่วเหลืองโดยนาโนเทคโนโลยี
29 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นเวชสำอางรักษาอาการผมร่วง และเร่งการงอกของผมใหม่
30 การพัฒนาระบบนำส่งทางจมูกของสับยูนิตวัคซีนอีทูเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์ในสุกร
31 การพัฒนายาไอโซไนอาซิดและไรแฟมพิซินไมโครสเฟียร์สำหรับรับประทาน
ปี พ.ศ. 2551
32 Preparation and characterization of nonionic nano-vesicles prepared from various surfactant types
33 Myotoxicity Studies of O/W-In Situ Forming Microparticle Systems.
34 สารประกอบเชิงซ้อนอิออนคู่เพื่อระบบนำส่งยา
35 งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในเขตลุ่มแม่น้ำโขง
ปี พ.ศ. 2550
36 การวิจัยและพัฒนาเวชสำอางจากสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อป้องกันและรักษาอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่
37 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดถั่วเหลืองโดยนาโนและเทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2549
38 การพัฒนาเครื่อวสำอางชะลอความแก่ที่มีส่วนผสมของน้ำหมักชีวภาพโดยใช้นาโนเทคโนโลยี
39 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสารสกัดไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง
40 การพัฒนาตำรับอาหารเสริมสุขภาพ เวชภัณฑ์และเครื่องสำอางจากพืชพื้นบ้านและสมุนไพรบางชนิดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2548
41 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสกัดไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง
42 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพ ของน้ำหมักสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2547
43 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพของน้ำหมักสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี