ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันดี รังสีวิจิตรประภา
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 งบประมาณแผ่นดิน 11
2 ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 10
3 เพียงเพ็ญ ธิโสดา 4
4 วริษฎา ศิลาอ่อน 4
5 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 3
6 จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ 3
7 บัญชา ยิ่งงาม 3
8 จิตรดี ลุประสงค์ 3
9 ณัฐพันธุ์ ศุภกา 3
10 อรนุช ธนเขตไพศาล 2
11 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 2
12 ชุติกาญจน์ พิลาศรี 2
13 ธนวดี ปรีเปรม 2
14 สรญา แก้วพิทูลย์ 2
15 Nuttapun Supaka 2
16 Bancha Yingngam 2
17 Wandee Rungseevijitprapa 2
18 ปริยากร สืบลี 1
19 ศิริลักษณ์ เทพจันทร์ 1
20 ฐาปนา กุมาร์ 1
21 สินีรัตน์ วรรณทอง 1
22 เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 1
23 จีรเดช มโนสร้อย 1
24 อรัญญา มโนสร้อย 1
25 วารุณี มะรุมดี 1
26 นนทกรณ์ อุรโสภณ 1
27 สุกัญญา เจริญพร 1
28 ศิริมา สังคพัฒน์ 1
29 งบประมาณเงินรายได้ 1
30 จินตนา นภาพร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2556 2
4 2555 2
5 2554 8
6 2553 13
7 2552 19
8 2551 5
9 2550 5
10 2549 4
11 2548 2
12 2547 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาตำรับเวชสำอางจากสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านที่กักเก็บในอนุภาคขนาดนาโนเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาระบบนำส่งทางจมูกของสับยูนิตวัคซีนอีทูโดยเทคโนโลยีนาโน
3 การพัฒนาระบบนำส่งทางจมูกของสับยูนิตวัคซีนอีทูเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์ในสุกร
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาเครื่องสำอางบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากถั่วเหลืองโดยนาโนเทคโนโลยี
5 การพัฒนาตำรับอาหารเสริมสุขภาพ เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอางจากพืชผักพื้นบ้าน และสมุนไพรไทยบางชนิดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2555
6 การพัฒนาตำรับอาหารเสริมสุขภาพ เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอางจากพืชผักพื้นบ้าน และสมุนไพรบางชนิดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
7 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นเวชสำอางรักษาอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่ :
ปี พ.ศ. 2554
8 Screening of steroid 5 -reductase inhibitory activity and total phenolic content of Thai plants
9 Estrogen-like activities and cytotoxicity effects of thai herbal medicines as natural ingredients in anti-ageing
10 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นเวชสำอางรักษาอาการผมร่วง และเร่งการงอกของผมใหม่
11 การพัฒนาตำรับเวชสำอางสำหรับป้องกันผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ
12 งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในเขตลุ่มแม่น้ำโขง
13 การพัฒนาตำรับเวชสำอางจากสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านที่กักเก็บในอนุภาคขนาดนาโนเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
14 การพัฒนาการกักเก็บสารสกัดจากสมุนไพรพื้นบ้านไทยในอนุภาคขนาดนาโน เพื่อใช้รักษาผมหงอกก่อนวัย
15 การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดไฟโตเอสโตรเจนในรูปแบบครีมที่ใช้ทางช่องคลอดในหนูแรทที่ตัดรังไข่
ปี พ.ศ. 2553
16 Hair Growth Stimulation of Volatile Oil Encapsulated in Niosomes
17 Curcumin Floating Microspheres for the Treatment of Peptic Ulcer
18 Effect of Eudragit L30 D-55 Coating Levels on Dissolution of Paracetamol Enteric Coated Tablets
19 isoflavone content and antioxidant activity of thai fermented soybean and its capsule formulation
20 การพัฒนาระบบนำส่งทางจมูกของสับยูนิตวัคซีนอีทูโดยเทคโนโลยีนาโน
21 การพัฒนาตำรับเวชสำอางจากสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านที่กักเก็บในอนุภาคขนาดนาโนเพื่อใช้สำหรับผมหงอกก่อนวัย
22 การพัฒนาตำรับเวชสำอางสำหรับป้องกันผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ
23 การพัฒนาตำรับเวชสำอางสำหรับป้องกันผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ
24 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นเวชสำอางรักษาอาการผมร่วง และเร่งการงอกของผมใหม่
25 กลไกรักษาอาการผมร่วงของสารเคมี พฤกษเคมี และสารสกัดธรรมชาติ โดยการออกฤทธิ์ต่อฮอร์โมน
26 การพัฒนาตำรับเวชสำอางสำหรับป้องกันผมร่วง และเร่งการงอกของผมใหม่โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ
27 กลไกรักษาอาการผมร่วมของสารเคมี พฤกษเคมี และสารสกัดธรรมชาติ โดยการออกฤทธิ์ต่อฮอร์โมน
28 การพัฒนาตำรับเวชสำอางสำหรับป้องกันผมร่วง และเร่งการงอกของผมใหม่โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2552
29 Development of acetaminophen pulsatile pellet system
30 Injectability of biodegradable in situ forming microparticle systems (ISM)
31 Development of water encapsulated niosomes As skin moisturizer
32 Oral vaccine delivery: physical and chemical stability of Ovalbumin-loaded niosomes
33 Emblica extract loaded niosome For whitening nano-cosmetics
34 Piper nigrum L. Extract loaded niosomes for self-tanning
35 Antimicrobial Activity of Some Vegetative Oils
36 การพัฒนาเครื่องสำอางบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากถั่วเหลืองโดยนาโนเทคโนโลยี
37 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นเวชสำอางรักษาอาการผมร่วง และเร่งการงอกของผมใหม่
38 การพัฒนาระบบนำส่งทางจมูกของสับยูนิตวัคซีนอีทูเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์ในสุกร
39 การพัฒนายาไอโซไนอาซิดและไรแฟมพิซินไมโครสเฟียร์สำหรับรับประทาน
40 การพัฒนาระบบนำส่งทางจมูกของสับยูนิตวัคซีนอีทูเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์ในสุกร
41 การพัฒนาระบบนำส่งทางจมูกของสับยูนิตวัคซีนอีทูโดยนาโนเทคโนโลยี
42 การทดสอบ subunit vaccine E2 ของโรคอหิวาต์สุกรที่ใช้ระบบนำส่งทางจมูก
43 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดถั่วเหลืองโดยนาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
44 การพัฒนาเครื่องสำอางบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากถั่วเหลืองโดยนาโนเทคโนโลยี
45 การพัฒนาตำรับเวชสำอางสำหรับป้องกันผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ
46 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากถั่วเหลืองโดยเทคโนโลยีชีวภาพ
47 การทดสอบวัคซีนสับยูนิตอีทูของโรคอหิวาต์สุกรที่ใช้ระบบนาส่งทางจมูก
ปี พ.ศ. 2551
48 Preparation and characterization of nonionic nano-vesicles prepared from various surfactant types
49 Myotoxicity Studies of O/W-In Situ Forming Microparticle Systems.
50 สารประกอบเชิงซ้อนอิออนคู่เพื่อระบบนำส่งยา
51 งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในเขตลุ่มแม่น้ำโขง
52 งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในเขตลุ่มแม่น้ำโขง
ปี พ.ศ. 2550
53 การวิจัยและพัฒนาเวชสำอางจากสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อป้องกันและรักษาอาการผมร่วงและเร่งการงอกของผมใหม่
54 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดถั่วเหลืองโดยนาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
55 การพัฒนาเครื่องสำอางบำรุงผิวที่มีส่วมผสมของสารสกัดจากถั่วเหลืองโดยนาโนเทคโนโลยี
56 งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในเขตลุ่มน้ำโขง
57 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดถั่วเหลืองโดยนาโนและเทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2549
58 การพัฒนาเครื่อวสำอางชะลอความแก่ที่มีส่วนผสมของน้ำหมักชีวภาพโดยใช้นาโนเทคโนโลยี
59 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพของน้ำหมักสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
60 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสารสกัดไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง
61 การพัฒนาตำรับอาหารเสริมสุขภาพ เวชภัณฑ์และเครื่องสำอางจากพืชพื้นบ้านและสมุนไพรบางชนิดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2548
62 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสกัดไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง
63 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพ ของน้ำหมักสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2547
64 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพของน้ำหมักสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
65 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพของน้ำหมักสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี