ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันดี ทาตระกูล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 2
3 2559 1
4 2558 2
5 2556 2
6 2555 4
7 2554 1
8 2553 6
9 2552 3
10 2551 4
11 2550 1
12 2549 2
13 2548 1
14 2546 2
15 2541 1
16 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาสูตรอาหารเสริมพลังงานสำหรับสัตว์เศรษฐกิจจากน้ำมันเมล็ดในปาล์มและ น้ำมันปาล์มดิบ
ปี พ.ศ. 2560
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพพลังงานสูงสำหรับสัตว์เกิดใหม่ และสัตว์วัยอ่อนจากน้ำมันเมล็ดในปาล์มและน้ำมันปาล์มดิบ
3 วัตถุดิบอาหารสัตว์พลังงานสูงจากน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อปรับปรุงคุณภาพซากและเนื้อสุกร
ปี พ.ศ. 2559
4 การผลิตเปลือกกล้วยหมักเพื่อเป็นอาหารสุกรพื้นเมืองที่เลี้ยงระบบกึ่งชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2558
5 สารเสริมพลังงานสูงสำหรับสุกรหย่านม
6 การผลิตสารเสริมพลังงานสูงสำหรับลูกสุกรจากน้ำมันเมล็ดในปาล์ม
ปี พ.ศ. 2556
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารเสริมจากธรรมชาติสำหรับสุกรหลังหย่านม
8 การพัฒนาอาหารหมักเหลวสำหรับสุกร
ปี พ.ศ. 2555
9 การพัฒนากากมะเขือเทศเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบพลังงานในอาหารสุกร
10 การพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งพลังงานจากกากมะเขือเทศและมันสำปะหลัง
11 การพัฒนาอาหารหมักเหลวสำหรับสุกร
12 ประสิทธิภาพการย่อยได้ของแหนแดงในอาหารสุกร
ปี พ.ศ. 2554
13 การใช้น้ำส้มไม้ร่วมกับพืชสมุนไพร เพื่อควบคุมแมลงศัตรูสัตว์ในโรงเรือนเลี้ยงหมูหลุม : แมลงวัน และยุง
ปี พ.ศ. 2553
14 การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นต้นสารเสริมอาหารสัตว์จากธรรมชาติ
15 ประสิทธิภาพการย่อยได้ของแหนแดงในอาหารสุกร
16 ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพซากของสุกรกึ่งชีวภาพ
17 การใช้น้ำมันหอมระเหยและกรดอินทรีย์ เพื่อเป็นสารเสริมในอาหารลูกสุกรหย่านม
18 การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นต้น สารเสริมอาหารสัตว์จากธรรมชาติ
19 การเตรียมสารพรีไบโอติคจากซังข้าวโพด เพื่อเป็นอาหารเสริมในสุกร
ปี พ.ศ. 2552
20 การศึกษาปัจจัยและแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเป็นนักวิจัยของนิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
21 การศึกษาสารเสริมจากธรรมชาติที่เหมาะสม เพื่อป้องกันโรคท้องร่วงและปรับปรุงการเจริญเติบโตในลูกสุกร
22 การพัฒนาขั้นต้น สำหรับผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหารสุกรจากธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2551
23 การศึกษาศักยภาพด้านการเลี้ยงสุกรกึ่งชีวภาพเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับเกษตรกรรายย่อย
24 การพัฒนาขั้นต้นสำหรับผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหารสุกรจากธรรมชาติ
25 การเตรียมสารพรีไบโอติกจากซังข้าวโพดเพื่อเป็นอาหารเสริมในสุกร
26 การเสริมสารปรับสมดุลสารละลายไฟฟ้าในอาหารโปรตีนต่ำเพื่อลดปริมาณในโตรเจนในสิ่งขับถ่ายของสุกร
ปี พ.ศ. 2550
27 การศึกษาศักยภาพของการใช้อาหารหมักเลี้ยงสุกรขุน
ปี พ.ศ. 2549
28 การเสริมสารปรับสมดุลสารละลายไฟฟ้าในอาหารโปรตีนต่ำเพื่อลดปริมาณไนโตรเจนในสิ่งขับถ่ายของสุกร
29 การเลี้ยงสุกรกึ่งชีวภาพเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2548
30 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการหากรดอะมิโนย่อย ได้สิ้นสุดที่ปลายลำไส้เล็กของสุกร ด้วยวิธีการศึกษาในตัวสัตว์ และการศึกษาในห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2546
31 การลดปริมาณไนโตรเจนและของเสียที่ขับถ่ายจากสุกรโดยการจัดการด้านอาหาร
32 การลดปริมาณไนโตรเจนและของเสียที่ขับถ่ายจากสุกร โดยการจัดการด้านอาหาร
ปี พ.ศ. 2541
33 การพัฒนาวิธีการศึกษาย่อยได้ของอาหารในสุกร