ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันชัย มาลีวงษ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ผิวพรรณ มาลีวงษ์ 26
2 ชัยศิริ วงศ์คำ 14
3 วีรจิตต์ โชติมงคล 9
4 วิชิต พิพิธกุล 8
5 สุชาติ ปริยานนท์ 6
6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 6
8 ฐิติมา วงศาโรจน์ 4
9 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4
10 ประภาศรี จงสุขสันติกุล 4
11 จตุรัตน์ กันต์พิทยา 3
12 กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ 3
13 วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ 3
14 ประภาพร ตั้งธนธานิช 2
15 จรัญ โชติรสนิรมิต 2
16 ประสาน ตังควัฒนา 2
17 วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ 2
18 ดนัย ธีวันดา 2
19 เกษมศรี ไทยกล้า 2
20 ภัณฑิรา วงศาสกุลโชติ 2
21 พรรณแข มไหสวริยะ 2
22 ชลอ อินทรขาว 2
23 เสรี สิงห์ทอง 2
24 นิมิตร มรกต 2
25 วิเชียร มีบุญล้ำ 2
26 บุญชัย ธีระกาญจน์ 2
27 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
28 นรศ บุญผดุง 2
29 ธิดารัตน์ ประสงค์ดี 2
30 วิทยา อานามนารถ 2
31 ยุวพร สากลวารี 2
32 วิโรจน์ กิติคุณ 2
33 ยุพา เกิดพืชน์ 2
34 พักตร์พิมล มหรรณพ 2
35 อภิรมย์ เจริญไชย 2
36 ปิยะรัตน์ บุตราภรณ์ 2
37 สุพล มโนรมณ์ 2
38 พงศ์ราม รามสูต 2
39 ปรีชา หนูฟอง 2
40 สมศักดิ์ นิลพันธุ์ 2
41 บงกช เชี่ยวชาญยนต์ 2
42 ชัยยันต์ อภิราชจิตร 2
43 บุญหนัก ศรีเกษม 2
44 วันชัย ผาติหัตกร 2
45 สุปราณี วีรกุล 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2556 2
4 2554 2
5 2553 7
6 2552 4
7 2551 7
8 2550 8
9 2549 5
10 2548 3
11 2547 4
12 2546 3
13 2545 4
14 2544 3
15 2543 2
16 2542 2
17 2540 2
18 2539 2
19 2538 1
20 2535 1
21 2532 2
22 1086 8
23 543 45
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 องค์ความรู้พื้นฐานทางชีวโมเลกุลและ โปรตีโอมิกของเชื้อปรสิตที่ถูกละเลยในเขตร้อน และการประยุกต์ใช้
ปี พ.ศ. 2557
2 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (รัชนี รอดภัย)
3 การจำแนกชนิดทางชีวโมเลกุลของเชื้อปรสิตในแถบลุ่มแม่น้ำโขง และการประยุกต์ใช้
ปี พ.ศ. 2556
4 องค์ความรู้พื้นฐานและประยุกต์ของโรคปรสิต
5 โรคปรสิตที่สำคัญในแถบลุ่มแม่น้ำโขง: องค์ความรู้พื้นฐาน ระบาดวิทยา ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษา การป้องกัน และการประยุกต์ใช้ในชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
6 โรคปรสิตที่สำคัญในแถบลุ่มแม่น้ำโขง: องค์ความรู้พื้นฐาน ระบาดวิทยา ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษา การป้องกัน และการประยุกต์ใช้ในชุมชน II
7 โครงการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยละแยกเชื้อปรสิตอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเรียลไทม์ พีซีอาร์ และ ไพโรซีเควนซิง
ปี พ.ศ. 2553
8 โรคปรสิตที่สำคัญในแถบลุ่มแม่น้ำโขง: องค์ความรู้พื้นฐาน ระบาดวิทยา ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษา การป้องกัน และการประยุกต์ใช้ในชุมชน
9 การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยทางน้ำเหลืองวิทยาต่อโรคเม็ดสาคูตืดหมูในสมองคน โดยใช้เปปไทด์สังเคราะห์ ด้วยวิธีอีไลซ่า
10 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดวินิจฉัยต้นแบบทางน้ำเหลืองวิทยาต่อโรคพยาธิตัวจี๊ดในคน โดยใช้แอนติเจนจำเพาะที่ผลิตโดยเทคนิคดีเอนเอสายผสมด้วยวิธีอีไลซ่า
11 การศึกษาเพื่อผลิตแอนติเจนของพยาธิตัวจี๊ดที่จำเพาะต่อการวินิจฉัยโรคพยาธิตัวจี๊ดในคน โดยเทคนิคดีเอนเอสายผสม
12 การพัฒนาวิธีตรวจสอบการดื้อยาของพยาธิสตรองจิลอยดีส สเตอร์โคราลีสในหลอดทดลอง
13 การตรวจหาเคโมไคน์ชนิดอิโอทาสินในน้ำไขสันหลังของผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิก ที่มีสาเหตุจากพยาธิหอยโข่งโดยวิธีอิไลซ่า
14 การพัฒนาวีธีเรียลไทม์พีซีอาร์ เพื่อตรวจหาการติดพยาธิใบไม้ตับโอพิสตอร์คิส วิเวอรินี่ (Opisthorchis viverrini) ในหอยไซ (Bithynid snail) และปลาวงศ์ตะเพียน (Cyprinoid fishs)
ปี พ.ศ. 2552
15 การศึกษาการระบาดวิทยาของโรคหนอนพยาธิสตรองจิลอยดิสและโรคปรสิตในลำไส้อื่น ๆ ในภาคใต้ของประเทศไทย ปี 2550
16 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดวินิจฉัยต้นแบบทางน้ำเหลืองวิทยาต่อโรคพยาธิตัวจี๊ดในคนโดยใช้แอนติเจนจำเพาะที่ผลิตโดยเทคนิคดีเอนเอสายผสมด้วยวิธีอีไลซ่า
17 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดวินิจฉัยต้นแบบทางน้ำเหลืองวิทยาต่อโรคพยาธิตัวจี๊ดในคนโดยใช้แอนติเจนจำเพาะที่ผลิตโดยเทคนิคดีเอนเอสายผสมด้วยวิธีอีไลซ่า
18 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดวินิจฉัยต้นแบบทางน้ำเหลืองวิทยาต่อโรคพยาธิตัวจี๊ดในคนโดยใช้แอนติเจนจำเพาะที่ผลิตโดย เทคนิคดีเอนเอสายผสมด้วยวิธีอีไลซ่า
ปี พ.ศ. 2551
19 การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยทางน้ำเหลืองวิทยาต่อโรคเม็ดสาคูตืดหมูในสมองคน โดยใช้เปปไทด์สังเคราะห์ ด้วยวิธีอีไลซ่า
20 การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยทางน้ำเหลืองวิทยาต่อโรคเม็ดสาคูตืดหมูในสมองคน โดยใช้เปปไทด์สังเคราะห์ ด้วยวิธีอีไลซ่า
21 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดวินิจฉัยต้นแบบทางน้ำเหลืองวิทยาต่อโรคพยาธิตัวจี๊ดในคน โดยใช้แอนติเจนจำเพาะที่ผลิตโดยเทคนิคดีเอนเอสายผสมด้วยวิธีอีไลซ่า
22 ชุดวินิจฉัยโรคปรสิตที่สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
23 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดวินิจฉัยต้นแบบทางน้ำเหลืองวิทยาต่อโรคพยาธิตัวจี๊ดในคนโดยใช้แอนติเจนจำเพาะที่ผลิตโดย เทคนิคดีเอนเอสายผสมด้วยวิธีอีไลซ่า
24 การศึกษาเพื่อจำแนก ชนิดและคุณลักษณะทางชีวเคมีของแอนติเจนพยาธิตัวจี๊ดที่จำเพาะต่อการวินิจฉัยโรคพยาธิตัวจี๊ดในคน
25 การศึกษาเพื่อจำแนก ชนิดและคุณลักษณะทางชีวเคมีของแอนติเจนพยาธิตัวจี๊ดที่จำเพาะต่อการวินิจฉัยโรคพยาธิตัวจี๊ดในคน
ปี พ.ศ. 2550
26 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดวินิจฉัยต้นแบบทางน้ำเหลืองวิทยาต่อโรคพยาธิตัวจี๊ดในคนโดยใช้แอนติเจนจำเพาะที่ผลิตโดยเทคนิคดีเอนเอสายผสมด้วยวิธีอีไลซ่า
27 การศึกษาการระบาดวิทยาของโรคหนอนพยาธิสตรองจิลอยดิสและโรคปรสิตในลำไส้อื่น ๆ ในภาคใต้ของประเทศไทย ปี 2550
28 การศึกษาเพื่อจำแนกชนิดและคุณลักษณะทางชีวเคมีของแอนติเจนพยาธิตัวจี๊ดที่จำเพาะต่อการวินิจฉัยโรคพยาธิตัวจี๊ดในคน
29 โรคปรสิตที่สำคัญและอุบัติซ้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย : กลไกทางภูมิคุ้มกัน การวินิจฉัยและการรักษา
30 ศักยภาพของ Trichinella spiralis antigen ในการวินิจฉัยทางน้ำเหลืองวิทยาต่อโรค Capillariasis Philippinensis ในคน โดยวิธี Immunoblot Analysis
31 การศึกษาเพื่อจำแนก ชนิดและคุณลักษณะทางชีวเคมีของแอนติเจนพยาธิตัวจี๊ดที่จำเพาะต่อการวินิจฉัยโรคพยาธิตัวจี๊ดในคน
32 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดวินิจฉัยต้นแบบ สำหรับโรคพยาธิใบไม้ตับ fascioliasis ในคนโดยใช้แอนติเจนชนิด F. gigantica-recombinant cathepsin L
33 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดวินิจฉัยต้นแบบ สำหรับโรคพยาธิใบไม้ตับ fascioliasis ในคนโดยใช้แอนติเจนชนิด F. gigantica-recombinant cathepsin L
ปี พ.ศ. 2549
34 การพัฒนาวิธีตรวจสอบการดื้อยาของพยาธิสตรองจิลอยดีส สเตอร์โคราลีสในหลอดทดลอง
35 การศึกษาเพื่อจำแนก ชนิดและคุณลักษณะทางชีวเคมีของแอนติเจนพยาธิตัวจี๊ดที่จำเพาะต่อการวินิจฉัยโรคพยาธิตัวจี๊ดในคน
36 การศึกษาเพื่อค้นหาโปรตีนในซีรัมของผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับชนิด (Opisthorchis Viverrini) ซึ่งอาจเป็นเครื่องหมายบ่งชี้การเป็นมะเร็งท่อน้ำดี
37 การศึกษาเพื่อพัฒนาวิธี cystatin capture-ELISA ที่ใช้แอนติเจน ชนิด recombinant cathepsin L จากพยาธิใบไม้ตับ fascioliasis gigantica เพื่อวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ fascioliasis ในคน
38 การศึกษาเพื่อพัฒนาวิธี cystatin capture-ELISA ที่ใช้แอนติเจน ชนิด recombinant cathepsin L จากพยาธิใบไม้ตับ fascioliasis gigantica เพื่อวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ fascioliasis ในคน
ปี พ.ศ. 2548
39 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดวินิจฉัยต้นแบบ สำหรับโรคพยาธิใบไม้ตับ fascioliasis ในคนโดยใช้แอนติเจนชนิด F. gigantica-recombinant cathepsin L
40 ศักยภาพของ Trichinella spiralis antigen ในการวินิจฉัยทางน้ำเหลืองวิทยาต่อโรค capillariasis philippinensis ในคน โดยวิธี immunoblot analysis
41 ศักยภาพของ Trichinella spiralis antigen ในการวินิจฉัยทางน้ำเหลืองวิทยาต่อโรค Capillariasis Philippinensis ในคน โดยวิธี Immunoblot Analysis
ปี พ.ศ. 2547
42 การศึกษาเพื่อพัฒนาวิธี cystatin capture-ELISA ที่ใช้แอนติเจน ชนิด recombinant cathepsin L จากพยาธิใบไม้ตับ fascioliasis gigantica เพื่อวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ fascioliasis ในคน
43 การศึกษาเพื่อจำแนกชนิดของแอนติเจนของพยาธิ Angiostrongylus Cantonensis ต่อ lgG antibody isotype ที่จำเพาะในซีรั่มผู้ป่วยเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโนสิโนฟิลิก (Eosinophilic meningitis) โดยวิธี Immunoblotting
44 การศึกษาเพื่อตรวจวัดแอนติเจนของพยาธิ Andiostrongylus cantonensis ในน้ำไขสันหลังโดยวิธี SDS-PAGE และ Immunoblotting เพื่อวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยเยื้อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิก
45 การศึกษาเพื่อตรวจวัดแอนติเจนของพยาธิ Andiostrongylus cantonensis ในน้ำไขสันหลังโดยวิธี SDS-PAGE และ Immunoblotting เพื่อวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยเยื้อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิก
ปี พ.ศ. 2546
46 การพัฒนาการตรวจวัดหาพยาธิใบไม้ปอด (Paragonimus heterotremus)ในมูลแมวที่ติดเชื้อโดยวิธี PCR
47 การพัฒนาการตรวจวัดหาพยาธิใบไม้ปอด (Paragonimus heterotremus)ในมูลแมวที่ติดเชื้อโดยวิธี PCR
48 การศึกษาเพื่อตรวจวัดแอนติเจนของพยาธิ Andiostrongylus cantonensis ในน้ำไขสันหลังโดยวิธี SDS-PAGE และ Immunoblotting เพื่อวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยเยื้อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิก
ปี พ.ศ. 2545
49 การศึกษาเพื่อจำแนกชนิดของแอนติเจนของพยาธิ Angiostrongylus Cantonensis ต่อ lgG antibody isotype ที่จำเพาะในซีรั่มผู้ป่วยเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโนสิโนฟิลิก (Eosinophilic meningitis) โดยวิธี Immunoblotting
50 การศึกษาเพื่อตรวจวัดแอนติเจนของพยาธิ Andiostrongylus cantonensis ในน้ำไขสันหลังโดยวิธี SDS-PAGE และ Immunoblotting เพื่อวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยเยื้อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิก
51 การศึกษาเพื่อจำแนกชนิดของแอนติเจนของพยาธิ Angiostrongylus Cantonensis ต่อ lgG antibody isotype ที่จำเพาะในซีรั่มผู้ป่วยเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโนสิโนฟิลิก (Eosinophilic meningitis) โดยวิธี Immunoblotting
52 การพัฒนาการตรวจวัดหาพยาธิใบไม้ปอด (Paragonimus heterotremus)ในมูลแมวที่ติดเชื้อโดยวิธี PCR
ปี พ.ศ. 2544
53 การพัฒนาการตรวจวัดหาพยาธิใบไม้ปอด (Paragonimus heterotremus)ในมูลแมวที่ติดเชื้อโดยวิธี PCR
54 การศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการแตกซิสต์ (excystment) ของตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้ปอด Paragonimus heterotremus ในหลอดทดลอง
55 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันน้ำเหลืองต่อโรคพยาธิใบไม้ตับ (fascioliasis) โดยวิธี dot-enzymeimmunoassay
ปี พ.ศ. 2543
56 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันน้ำเหลืองต่อโรคพยาธิใบไม้ตับ (fascioliasis) โดยวิธี dot-enzymeimmunoassay
57 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดการตรวจวินิจฉัยทางน้ำเหลืองวิทยาต่อโรคพยาธิใบไม้ปอด (Paragonimus heterotremus)
ปี พ.ศ. 2542
58 การศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการแตกซิสต์ (excystment) ของตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้ปอด Paragonimus heterotremus ในหลอดทดลอง
59 การศึกษาชนิดและลักษณะแอนติเจนซึ่งสกัดได้จากหนอนพยาธิตัวจี๊ด Gnathostoma spingerum เพื่อใช้วินิจฉัยโรคพยาธิตัวจิ๊ดในคนไทยโดยวิธีทางภูมิคุ้มกับน้ำเหลืองวิทยา
ปี พ.ศ. 2540
60 การศึกษาแยกชนิดของแอนติเจนชนิดสารขับถ่ายคัดหลั่ง ของหนอนพยาธิใบไม้ตับ Fasciola gigantica โดยวิธี SDS-PAGE และ Immunoblotting เพื่อใช้วินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันน้ำเหลืองต่อโรคพยาธิใบไม้ตับ (Fasaioliasis) ในคน
61 การศึกษาแยกชนิดของแอนติเจนชนิดสารขับถ่ายคัดหลั่ง ของหนอนพยาธิใบไม้ตับ Fasciola gigantica โดยวิธี SDS-PAGE และ Immunoblotting เพื่อใช้วินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันน้ำเหลืองต่อโรคพยาธิใบไม้ตับ (Fasaioliasis) ในคน
ปี พ.ศ. 2539
62 การศึกษาอัตราการติดโรคพยาธิใบไม้ปอดในสัตว์ทดลองและการเจริญเติบโตรูปร่างลักษณะตัวเต็มวัยของพยาธิใบไม้ ปอด
63 การศึกษาถึงความชุกชุมของพยาธิในหัวใจในสุนัข Dirofilaria immitis ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2538
64 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดการตรวจวินิจฉัยทางน้ำเหลืองวิทยาต่อโรคพยาธิใบไม้ปอด (Paragonimus heterotremus)
ปี พ.ศ. 2535
65 พยาธิใบไม้ปอดและพยาธิชนิดอื่นที่พบได้ในปูน้ำจืดที่ใช้เป็นอาหารของชาวบ้านภาคอีสาน
ปี พ.ศ. 2532
66 การศึกษาชนิดและลักษณะแอนติเจนซึ่งสกัดได้จากหนอนพยาธิตัวจี๊ด Gnathostoma spingerum เพื่อใช้วินิจฉัยโรคพยาธิตัวจิ๊ดในคนไทยโดยวิธีทางภูมิคุ้มกับน้ำเหลืองวิทยา
67 การศึกษาถึงความชุกชุมของพยาธิในหัวใจในสุนัข Dirofilaria immitis ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
68 ชุดน้ำยาตรวจหาการปนเปื้อนของพยาธิตัวกลมทริคิแนลล่า สไปรอลลีส (Trichinella spiralis) ในเนื้อสัตว์
69 ชุดน้ำยาตรวจหาพยาธิตัวกลมสตรองจิลอยดิส (Strongyloides stercoralis)
70 ชุดน้ำยาตรวจหาพยาธิใบไม้ตับโอพิสทอร์คิส วิเวอร์รินี่ (Opisthorchis viverrini) และพยาธิตัวกลมสตรองจิลอยดิส (Strongyloides stercoralis)
71 ชุดน้ำยาตรวจหาพยาธิใบไม้เลือดชนิด ซิสโตโซม่า แม่โขงกี้ (Schistosoma mekongi)
72 ชุดน้ำยาตรวจหาการปนเปื้อนของพยาธิตัวกลมทริคิแนลล่า สไปรอลลีส (Trichinella spiralis) ในเนื้อสัตว์
73 ชุดน้ำยาตรวจหาพยาธิตัวกลมสตรองจิลอยดิส (Strongyloides stercoralis)
74 ชุดน้ำยาตรวจหาพยาธิใบไม้ตับโอพิสทอร์คิส วิเวอร์รินี่ (Opisthorchis viverrini) และพยาธิตัวกลมสตรองจิลอยดิส (Strongyloides stercoralis)
75 ชุดน้ำยาตรวจหาพยาธิใบไม้เลือดชนิด ซิสโตโซม่า แม่โขงกี้ (Schistosoma mekongi)
76 การตรวจหาเคโมไคน์ชนิดอิโอทาสินในน้ำไขสันหลังของผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิก ที่มีสาเหตุจากพยาธิหอยโข่งโดยวิธีอิไลซ่า
77 การผลิตและจำแนกชนิดของโมโคลนอลแอนติบอดีต่อแอนติเจนจากสารขับถ่ายคัดหลั่งของพยาธิใบไม้ตับ Fasciola gigantica
78 การพัฒนาวิธี latex agglutination ที่ใช้แอนติเจนจำเพาะของพยาธิใบไม้ตับ fasciola gigantica สำหรับวินิจฉันทางภูมิคุ้มกันน้ำเหลืองวิทยาต่อโรคพยาธิใบไม้ตับ (fascioliasis)
79 การศึกษาเชื้อแยกชนิดของแอนติเจนของหนอนพยาธิใบไม้ปอด Paragonimus heterotremus โดยวิธี SDS-PAGE และ western blot
80 การศึกษาถึงความชุกชุมของแอนติบอดีย์ ต่อเชื้อ Toxoplasma ในประชากร จังหวัดขอนแก่น
81 การตรวจวัดระดับแอนติเจนของพยาธิตัวจี๊ดในซีรั่มด้วยวิธี double-sandwich enzymeimmunoassay
82 พยาธิใบไม้ปอดและพยาธิชนิดอื่นที่พบได้ในปูน้ำจืดที่ใช้เป็นอาหารของชาวบ้านภาคอีสาน
83 การศึกษาอัตราการติดโรคพยาธิใบไม้ปอดในสัตว์ทดลองและการเจริญเติบโตรูปร่างลักษณะตัวเต็มวัยของพยาธิใบไม้ ปอด
84 การศึกษาเพื่อค้นหาโปรตีนในซีรัมของผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับชนิด (Opisthorchis Viverrini) ซึ่งอาจเป็นเครื่องหมายบ่งชี้การเป็นมะเร็งท่อน้ำดี
85 การศึกษาเพื่อผลิตแอนติเจนของพยาธิตัวจี๊ดที่จำเพาะต่อการวินิจฉัยโรคพยาธิตัวจี๊ดในคน โดยเทคนิคดีเอนเอสายผสม
86 การตรวจหาเคโมไคน์ชนิดอิโอทาสินในน้ำไขสันหลังของผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิก ที่มีสาเหตุจากพยาธิหอยโข่งโดยวิธีอิไลซ่า
87 การพัฒนาวีธีเรียลไทม์พีซีอาร์ เพื่อตรวจหาการติดพยาธิใบไม้ตับโอพิสตอร์คิส วิเวอรินี่ (Opisthorchis viverrini) ในหอยไซ (Bithynid snail) และปลาวงศ์ตะเพียน (Cyprinoid fishs)