ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันชัย ขันนาม
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2554 1
3 2553 2
4 2552 1
5 2548 1
6 2546 1
7 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาระบบผลิตไฮโดรเจนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับน้ำมันในเครื่องยนต์สันดาปภายใน
2 ศึกษาพฤติกรรมความไม่เป็นเชิงเส้นทางแสงของโซลิตอนพัลส์ในท่อนำคลื่นโพรงสั่นพ้องวงแหวน
ปี พ.ศ. 2554
3 ศึกษาพฤติกรรมความไม่เป็นเชิงเส้นทางแสงของโซลิตอนพัลส์ ในท่อนำคลื่นโพรงสั่นพ้องวงแหวน
ปี พ.ศ. 2553
4 การพัฒนาระบบผลิตไฮโดรเจนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับน้ำมันในเครื่องยนต์สันดาปภายใน
5 ศึกษาความไม่เป็นเชิงเส้นทางแสงของเส้นใยนำแสงโพรงสั่นพ้องแหวน
ปี พ.ศ. 2552
6 ศึกษาความไม่เป็นเชิงเส้นทางแสงของเส้นใยนำแสงโพรงสั่นพ้องแหวน
ปี พ.ศ. 2548
7 เครื่องจัดเก็บสัญญาณคลื่นสัญญาณไฟฟ้าหัวแบบพกพา
ปี พ.ศ. 2546
8 การศึกษาลักษณะการขยายสัญญาณแสงโดยใช้ใยแก้วนำแสง เออร์เบียมโดปและการประยุกต์
ปี พ.ศ. 2545
9 การศึกษาลักษณะการขยายสัญญาณแสงโดยใช้ใยแก้วนำแสงเออร์เบียมโดปแลการประยุกต์