ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัฒนะ ลิมปนันท์วดี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 2
4 2550 1
5 2541 2
6 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การกำหนดแผนการจ่ายกำลังไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่เหมาะสมเพื่อลดกำลังสูญเสียในระบบจำหน่าย
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลกระทบของการปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้าที่มีต่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมโดยพิจารณาแบบจำลองโหลดจริงที่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2553
3 การกำหนดแผนการจ่ายกำลังไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่เหมาะสมเพื่อลดกำลังสูญเสียในระบบจำหน่าย
4 การจัดการกำลังไฟฟ้าเสมือนและควบคุมแรงดันของผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อย เพื่อลดกำลังสูญเสียในระบบจำหน่าย
ปี พ.ศ. 2550
5 การจัดการกำลังไฟฟ้าเสมือนและควบคุมแรงดันของผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อยเพื่อลดกำลังสูญเสียในระบบจำหน่าย
ปี พ.ศ. 2541
6 การศึกษาคุณภาพกำลังไฟฟ้าในระบบจำหน่าย
7 การศึกษาคุณภาพกำลังไฟฟ้าในระบบจำหน่าย