ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัฒนชัย ตาเสน
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาบทบาทของแมลงผสมเกสรต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืชป่าดิบเขา
2 การวิเคราะห์กลไกสำคัญต่อการรักษาความหลากหลายชีวภาพของป่าดิบเขา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
ปี พ.ศ. 2556
3 การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
4 การพัฒนาดินขาวเคโอลินเป็นสารเคลือบใบและผล เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช โรคพืช และเพิ่มคุณภาพผลผลิตในพืชเศรษฐกิจ
5 การศึกษาบทบาทของแมลงผสมเกสรต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืชป่าดิบเขา
6 ปัจจัยแวดล้อมภายนอกและการกระจายของพืชอาหารที่มีผลต่อความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวัน บริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว
ปี พ.ศ. 2555
7 โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าน้ำสวยห้วยปลาดุก จังหวัดเลย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ปี พ.ศ. 2549
8 การศึกษาชนิดพันธุ์ไม้ในระบบวนเกษตรเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ที่เสื่มโทรมและเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแร้ง-คลองพืด จังหวัดตราด
ปี พ.ศ. 2548
9 4. การศึกษาวิธีการป้องกันและกำจัดด้วงงวงเจาะหน่อไผ่
ปี พ.ศ. 2544
10 บทบาทของแมลงที่สำคัญบางชนิดในการช่วยผสมเกสรดอกสัก