ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นนทวิทย์ อารีย์ชน 7
2 นิติ ชูเชิด 7
3 ชลอ ลิ้มสุวรรณ 6
4 องอาจ เลาหวินิจ 3
5 วัลลภา อรุณไพโรจน์ 3
6 เจนนุช ว่องธวัชชัย 3
7 ธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี 3
8 เสาวลักษณ์ อ่อนมิ่ง 2
9 สมรวย รุ่งรัตนวารี 2
10 ภัทรา สารถี 2
11 เรือเอกพิทักษ์ ใจดี 2
12 เรือโทพิษณุ ศิริพิชญ์ตระกูล 2
13 โกศล เจริญสม 2
14 นายพิธเนตร์ อุทัศน์ 1
15 มยุวา อารีกิจเสรี 1
16 ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ 1
17 วราห์ เทพาหุดี 1
18 Watchariya Purivirojkul 1
19 อรุโณทัย กำเหนิดผล 1
20 ปณิตา ประถมยา 1
21 อิสริยา วุฒิสินธุ์ 1
22 ทิพย์ภาพร หล่อสิงห์คำ 1
23 ศุภลักษณ์ โรมรัตนพันธ์ 1
24 ปาจรีย์ จือเหลียง 1
25 วรวุฒิ วัลลา 1
26 ประไพสิริ สิริกาญจน 1
27 ชาญชัย ภู่รักษ์เกียรติ 1
28 พิณทิพย์ กรรณสูตร 1
29 เขมชาติ จิวประสาท 1
30 ภัทริดา โปฎก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 5
3 2553 2
4 2551 5
5 2550 1
6 2549 1
7 2548 5
8 2547 1
9 2542 2
10 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประเมินผลการใช้สาร DuPont? Virkon? Aquatic ในการลดการเกิดโรค Vibriosis ในกุ้งขาวแวนนาไม
2 แผนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2554
3 Effect of Activate DA on growth, survival and population of Vibro harveyi in rearing of white shrimp (Litopenaeus vannamei)
4 การประเมินประสิทธิภาพของสาร Isoeugenol เพื่อใช้เป็นยาสลบสำหรับกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
5 การใช้แบคทีเรียกลุ่มสร้างสปอร์ในการควบคุมแบคทีเรียก่อโรค Vibrio harveyi ในการเลี้ยงกุ้งแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
6 ผลของการใช้แบคทีเรีย Bacillus spp. ร่วมกับ Paracoccus pantotrophus ต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลานิล (Oreochromis niloticus)
7 ผลของเมทัลโลโปรตีนต่อการเจริญเติบโต การรอดตายและระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะเจาะจงของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopeaneus vannamei)
ปี พ.ศ. 2553
8 อุปนิสัยการกินอาหาร และปรสิตที่พบของปลาผิวน้ำที่จับได้ด้วยเครื่องเบ็ดราวปลาผิวน้ำบริเวณแพล่อปลาประจำที่ในทะเลอันดามัน
9 ปรสิตในปลากลุ่มไซพรินิดบางชนิดจากอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2551
10 ชีวประวัติของปลาฉลามหลังหนาม (Squalus mitsukurii Jordan & Snyder, 1903) บริเวณไหล่ทวีปอันดามัน,
11 ชีววิทยาประมงของปลาทูน่าท้องแถบ, Katsuwonus pelamis (Linnaeus, 1758), บริเวณมหาสมุทรอินเดียฝั่งตะวันออก,
12 การใช้ Bacillus spp. เพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในกุ้งกุลาดำ
13 ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของปรสิตและจุลินทรีย์จากปลาทะเลในจังหวัดชลบุรี
14 ปรสิตที่พบในปลาทรายแดง Nemipterus hexodon (Quoy and gaimard, 1824) จากอ่าวไทยบริเวณจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2550
15 ปรสิตในลูกปลาบึก และปลาบึก (Pangasianodon gigas Chevey)
ปี พ.ศ. 2549
16 การกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon Fabricius
ปี พ.ศ. 2548
17 ปรสิตในปลาบึกและลูกปลาบึก
18 ปรสิตในลูกปลาบึกและปลาบึก
19 ประสิทธิภาพของสารสกัดใบหูกวางเพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรียในปลากัด
20 ประสิทธิภาพของสารสกัดใบหูกวาง เพื่อควบคุมแบคทีเรียในปลากัด
21 ปรสิตในลูกปลาบึกและปลาบึก (Pangasianodon gigas chevey)
ปี พ.ศ. 2547
22 มาตรฐานการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2542
23 ปรสิตในปลาสร้อยขาว Cirrhinus jullieni Sauvage จากแม่น้ำสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
24 ปรสิตในปลาสร้อยขาว Cirrhinus jullieni Sauvage จากแม่น้ำสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี