ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชรินทร์ วิทยกุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาใช้สารผสมเพิ่มด้วยวิธีการทำผิวทางแบบผสมอุ่น
ปี พ.ศ. 2555
2 โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ ปี พ.ศ. 2555-2560
3 โครงการศึกษาพัฒนา ปรับปรุง บำรุง รักษาศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบูรณาการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะของหน่วยงานด้านการจราจรและขนส่ง และจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ ปี 2555-2560
4 การศึกษาเพื่อพัฒนาจัดทำร่างแผนแม่บทการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ
ปี พ.ศ. 2554
5 Application of Traffic Conflict Technique for the Assessment of Traffic Safety at Major Signalized Intersections on Yangon-Pyay Highway in Yangon City
6 Fatigue and Permanent Deformation Resistantce properties of Asphalt Concrete Mixtures Using Basalt Aggregates
7 โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านการลงทุนของโครงการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
8 การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการออกแบบทางเรขาคณิต สำหรับทางแยกต่างระดับ
ปี พ.ศ. 2552
9 คุณสมบัติต้านทานความล้าและการเปลี่ยนรูปอย่างถาวรของวัสดุแอสฟัลต์ที่ผสมกับหินบะซอลท์ โดยการเตรียมขึ้นในห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2551
10 การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการขนส่งและการจราจรอัจฉริยะในประเทศไทย