ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2559 1
3 2557 2
4 2556 1
5 2550 1
6 2545 3
7 2544 2
8 2531 1
9 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวดอกพยอมและกู้เมืองหลวงไม่ให้ไวแสงด้วยวิธีผสมกลับและคัดเลือกโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์ (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2559
2 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวดอกพยอมและกู้เมืองหลวงไม่ให้ไวแสงด้วยวิธีผสมกลับและคัดเลือกโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์ (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2557
3 การวิเคราะห์ความหนาของกะลาในปาล์มน้ำมันโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์
4 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวดอกพยอมและกู้เมืองหลวงไม่ให้ไวแสงด้วยวิธีผสมกลับและคัดเลือกโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์ (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2556
5 การวิเคราะห์ความหนาของกะลาในปาล์มน้ำมันโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์
ปี พ.ศ. 2550
6 การปรับปรุงพันธุ์หน้าวัวเพื่อการตัดดอก
ปี พ.ศ. 2545
7 โครงการปรับปรุงประชากรข้าวโพดหวานในภาคใต้ประเทศไทย
8 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนในภาคใต้ ระยะ 2
9 การปรับปรุงประชากรข้าวโพดหวานในภาคใต้ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
10 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยว มอ. 111
11 การปรับปรุงประชากรข้าวโพดหวานในภาคใต้ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2531
12 การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงประชากรข้าวฟ่าง ที่มีการผสมกันอย่างอิสระ