ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ในภาคใต้ของประเทศไทย
2 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวดอกพยอมและกู้เมืองหลวงไม่ให้ไวแสงด้วยวิธีผสมกลับและคัดเลือกโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์ (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2559
3 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวดอกพยอมและกู้เมืองหลวงไม่ให้ไวแสงด้วยวิธีผสมกลับและคัดเลือกโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์ (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2557
4 การวิเคราะห์ความหนาของกะลาในปาล์มน้ำมันโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์
5 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวดอกพยอมและกู้เมืองหลวงไม่ให้ไวแสงด้วยวิธีผสมกลับและคัดเลือกโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์ (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2556
6 การวิเคราะห์ความหนาของกะลาในปาล์มน้ำมันโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์
ปี พ.ศ. 2550
7 การปรับปรุงพันธุ์หน้าวัวเพื่อการตัดดอก
ปี พ.ศ. 2545
8 โครงการปรับปรุงประชากรข้าวโพดหวานในภาคใต้ประเทศไทย
9 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนในภาคใต้ ระยะ 2
10 การปรับปรุงประชากรข้าวโพดหวานในภาคใต้ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
11 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยว มอ. 111
12 การปรับปรุงประชากรข้าวโพดหวานในภาคใต้ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2531
13 การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงประชากรข้าวฟ่าง ที่มีการผสมกันอย่างอิสระ