ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2559 1
3 2557 2
4 2556 1
5 2555 1
6 2552 1
7 2550 1
8 2549 1
9 2546 2
10 2545 4
11 2544 3
12 2531 1
13 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวดอกพยอมและกู้เมืองหลวงไม่ให้ไวแสงด้วยวิธีผสมกลับและคัดเลือกโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์ (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2559
2 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวดอกพยอมและกู้เมืองหลวงไม่ให้ไวแสงด้วยวิธีผสมกลับและคัดเลือกโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์ (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2557
3 การวิเคราะห์ความหนาของกะลาในปาล์มน้ำมันโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์
4 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวดอกพยอมและกู้เมืองหลวงไม่ให้ไวแสงด้วยวิธีผสมกลับและคัดเลือกโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์ (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2556
5 การวิเคราะห์ความหนาของกะลาในปาล์มน้ำมันโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์
ปี พ.ศ. 2555
6 การวิเคราะห์ความหนาของกะลาในปาล์มน้ำมันโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์
ปี พ.ศ. 2552
7 การปรับปรุงพันธุ์หน้าวัวเพื่อการตัดดอก
ปี พ.ศ. 2550
8 การปรับปรุงพันธุ์หน้าวัวเพื่อการตัดดอก
ปี พ.ศ. 2549
9 การปรับปรุงพันธุ์หน้าวัวเพื่อการตัดดอก
ปี พ.ศ. 2546
10 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยว มอ. 111
11 โครงการปรับปรุงประชากรข้าวโพดหวานในภาคใต้ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
12 โครงการปรับปรุงประชากรข้าวโพดหวานในภาคใต้ประเทศไทย
13 โครงการปรับปรุงประชากรข้าวโพดหวานในภาคใต้ประเทศไทย
14 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนในภาคใต้ ระยะ 2
15 การปรับปรุงประชากรข้าวโพดหวานในภาคใต้ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
16 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยว มอ. 111
17 การปรับปรุงประชากรข้าวโพดหวานในภาคใต้ ประเทศไทย
18 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยว มอ. 111
ปี พ.ศ. 2531
19 การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงประชากรข้าวฟ่าง ที่มีการผสมกันอย่างอิสระ