ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การใช้กากมันสำปะหลังปรับปรุงคุณภาพโปรตีนด้วยยีสต์ในสูตรอาหารร่วมกับการเสริมหญ้าขนของสุกรขุนภูพาน
2 ผลของการใช้พืชสมุนไพรในอาหารก้อนคุณภาพสูงต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน และนิเวศวิทยารูเมนของกระบือเลี้ยงปล่อยแทะเล็ม
ปี พ.ศ. 2555
3 ผลของโซเดียมไบคาร์บอเนตและเยื่อใยที่มีประสิทธิภาพในสูตรอาหารที่มีเปลือกมันสำปะหลังหมักในระดับสูง ต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนและสมรรถนะการให้ผลผลิตของแกะขุน
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของอ้อยอาหารสัตว์หมักร่วมกับถั่วแลปแลปในอัตราต่างๆ
ปี พ.ศ. 2553
5 การใช้ถั่วแลบแลบเป็นอาหารหยาบคุณภาพดีสำหรับเลี้ยงแกะ
6 การใช้ผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลังในระดับสูงเป็นแหล่งทดแทนพลังงานและเยื่อใยในสูตรอาหารแกะขุน
ปี พ.ศ. 2551
7 อิทธิพลของผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตของแกะขุน
ปี พ.ศ. 2550
8 ผลของการใช้เปลือกมันสำปะหลังหมักเป็นแหล่งพลังงานและเยื่อใยสายสั้นในสูตรอาหาร ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต และคุณภาพซากของแกะขุนในเขตร้อน
ปี พ.ศ. 2549
9 ผลของการใช้ไขมันเม็ด และดีแอล-เมทไธโอนีนไฮดรอกซี่อะนาลอค ในอาหารต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตของโครีดนม