ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชรพงษ์ โขวิฑูรกิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การหาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการควบคุมของการติดเชื้อเอชไอวี
ปี พ.ศ. 2554
2 แผ่นรองเท้าแบบสั่นเพื่อกระตุ้นการรับรู้สัมผัสในผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการปลายประสาทเสื่อม
ปี พ.ศ. 2550
3 การออกแบบตัวควบคุมและตัวสังเกตที่ขอบสำหรับคานเรย์ลีโดยใช้แนวทางการแปลงก้าวถอยหลัง
ปี พ.ศ. 2549
4 การออกแบบตัวควบคุมป้อนกลับสถานะที่ขอบสำหรับคานตีโมเชนโค
ปี พ.ศ. 2547
5 การออกแบบตัวควบคุมไม่เชิงเส้นสำหรับระบบรองรับแอ็กทีฟด้วยวิธีการฝังในและความยืนยง
ปี พ.ศ. 2545
6 การทำให้เสถียรด้วยการป้อนกลับสำหรับแขนหุ่นยนต์ข้อต่อเดียวแบบอ่อนตัว : แนวทางระบบมิติอนันต์
ปี พ.ศ. 2544
7 โครงการควบคุมแขนหุ่นยนต์แบบอ่อนตัวด้วยการควบคุมขั้นสูง (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2543
8 การควบคุมไม่เชิงเส้นแบบปรับตัวสำหรับแขนหุ่นยนต์ข้อต่อเดียวแบบอ่อนตัว
ปี พ.ศ. 2542
9 การควบคุมแขนหุ่นยนต์ข้อต่อเดียวแบบอ่อนตัวด้วยการควบคุมขั้นสูง ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2540
10 การควบคุมแบบปรับตัวสำหรับแขนกลแบบอ่อนตัวข้อต่อเดียว โดยใช้ข่ายงานระบบประสาท
ปี พ.ศ. 2539
11 การควบคุมแขนกลข้อต่อเดียวแบบอ่อนตัวด้วยตรรกศาสตร์ฟัซซี