ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วศิน สินธุภิญโญ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- วศิน สุนธุภิญโญ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wasin Sinthupinyo 11
2 เปรมนาถ ดูเบ 4
3 ศรินทร์ วัชรบุศราคำ 3
4 กรรณทิพย์ กิรติรัตนพฤกษ์ 3
5 Thitiporn Chanwimaluang 3
6 สรรพฤทธิ์ มฤคทัต 3
7 Premnath Dubey 3
8 ธิติพร จันทร์วิเมลือง 3
9 สุทัศน์ แซ่ตั้ง 2
10 Sarin Watcharabutsarakham 2
11 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 2
12 Sanparith Marukatat 2
13 เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี 2
14 วลิตะ นาคบัวแก้ว 2
15 ตรีภพ สรรเพชร์นิยม 2
16 Pornchai Tummarattananont 1
17 กิตติ ขุนสนิท 1
18 Saowapak Thongvigitmanee 1
19 พรชัย ธรรมรัตนนนท์ 1
20 ศวิต กาสุริยะ 1
21 Chularat Tanprasert 1
22 Poravee Wongsawatsuriyha 1
23 Kitti Koonsanit 1
24 Sutat Sae-Tang 1
25 จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ 1
26 Chai Wutiwiwatchai 1
27 Sawit Kasuriya 1
28 Chittaphone Chansylilath 1
29 Kantip Kiratiratanapruk 1
30 ปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ 1
31 Treepop Sunpetchniyom 1
32 ไพรัช ธัชยพงษ์ 1
33 สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ 1
34 Pinyo Yampri 1
35 Sorapong Aootaphao 1
36 Pairash Thajchayapong 1
37 สรพงศ์ อู่ตะเภา 1
38 สุวิทย์ ศิริธนบดีกุล 1
39 ภิญโญ แย้มพราย 1
40 Walita Narkbuakaew 1
41 มารุต บูรณรัช 1
42 Choochart Haruechaiyasak 1
43 Sarin Watcharabusaracum 1
44 Chatchawal Sangkeettrakarn 1
45 Nattanun Thatphithakkul 1
46 ภัชริกา ชูตระกูล 1
47 เริงวุฒิ ชูเมือง 1
48 ตราทัศ อาพัทธนานนท์ 1
49 วิจิตร ธรานนท์ 1
50 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
51 มารุต วงษ์คำช้าง 1
52 รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย 1
53 ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล 1
54 Kwanchiva Saykham 1
55 อัษฎางค์ แตงไทย 1
56 ชัยอนันต์ ดำรงรัตน์ 1
57 เสาวภาคย์ โสตถิวิรัช 1
58 Saowapak Sotthivirat 1
59 นิรันดร์ อังควัฒนวิทย์ 1
60 พรพิมล ผลินกูล 1
61 ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ 1
62 กฤษณ์ โกสวัสดิ์ 1
63 เทพชัย ทรัพย์นิธิ 1
64 Krit Kosawat 1
65 Duangrat Gansawat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2553 6
3 2552 4
4 2551 1
5 2544 1
6 2537 1
7 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โปรแกรมนับไข่ไหม
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม
3 ระบบสืบค้นข้อมูลมัลติมีเดีย
4 เทคนิคการต่อเชื่อมภาพถ่ายดิจิทตอลพยาธิวิทยาในรูปแบบภาพพาโนราม่า
5 วิธีการตรวจจับตัวหอยทากที่ซ่อนตัวในดอกกล้วยไม้โดยใช้ภาพถ่ายรังสีส่วนตัด
6 การรู้จำใบหน้าคน
7 การตรวจคุณภาพเมล็ดข้าวโพดโดยใช้เทคนิคการประมวลผลเชิงภาพดิจิตอล
ปี พ.ศ. 2552
8 ระบบสืบค้นข้อมูลสุขภาพตามโครงสร้างฐานความรู้ สำหรับประชาชน
9 ระบบแปลงภาพเอกสารเป็นข้อความที่เรียนรู้เอกสารได้
10 ผลกระทบต่อภาพตัดขวางจากการเอียงของตัวตรวจรับรังสีในเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
11 เทคนิคการรู้จำตัวอักษรภาษาลาวด้วยโครงข่ายประสาทเทียม
ปี พ.ศ. 2551
12 การระบุเส้นส่วนโค้งตามแนวฟันแบบอัตโนมัติบนชุดข้อมูลภาพถ่ายรังสีส่วนตัด
ปี พ.ศ. 2544
13 โอซีอาร์: จากภาพสู่ข้อความ
ปี พ.ศ. 2537
14 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับแนะนำเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 Automatic tree-ring mark detection for teak and pine trees
16 Oblique Multi-Planar Reformation Using Viewport Translation Technique on Visualization Toolkit Library
17 A binarization technique using local edge information
18 Panorama images stitching on android phones
19 Automatic orchid snail detection for computed tomography images
20 Automated dental arch detection using computed tomography images
21 Segmentation algoritm for touching round grain image
22 Color and texture for corn seed classification by machine vision
23 Using efficient discriminative algorithm in automated visual inspection of feed
24 Improved spectral hashing
25 New approach on structural feature extraction for character recognition
26 Leaf classification using structure features and Support Vector Machines
27 Worm egg segmentation based centroid detection in low contrast image