ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วริศชนม์ นิลนนท์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2551 2
4 2550 1
5 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเปลือกกุ้งผง
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเงาะด้วยเครื่องต้นแบบ
3 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเมล็ดทุเรียน
4 การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษเงาะในถังหมักแบบไร้ออกซิเจน
ปี พ.ศ. 2551
5 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนากระบวนการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวปูทะเลเพื่อเพิ่มมูลค่าและมาตรฐานการผลิต และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในจังหวัดจันทบุรี
6 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนากระบวนการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวปูทะเลเพื่อเพิ่มมูลค่าและมาตรฐานการผลิต และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในจังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2550
7 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำรองผง