ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรินธร ยิ้มย่อง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 2
3 2551 1
4 2545 2
5 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การออกแบบถุงห่อผลไม้โดยใช้สิ่งทอประเภทนันวูฟเว่น เพื่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรมขนาดย่อม
ปี พ.ศ. 2552
2 การออกแบบและสร้างระบบการเก็บรักษาในสภาพควบคุมบรรยากาศ
3 ศึกษาผลของอุณหภูมิในการลดความชื้น ที่มีต่อปริมาณกรดแกมมาแอมิโนบิวทิริก ในผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2551
4 ผลของการห่อช่อผลลำไยด้วยสิ่งทอประเภทนันวูฟเว่น
ปี พ.ศ. 2545
5 ผลของสารเคมีและอุณหภูมิต่ำต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของดอกกุหลาบหลังการเก็บเกี่ยว / วรินธร ยิ้มย่อง
6 ผลของสารเคมีและอุณหภูมิต่ำต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของดอกกุหลาบหลังการเก็บเกี่ยว