ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วราวรรณ วงษ์บุตร
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การพัฒนาวิธี multiplex PCR ในการตรวจหาจีนดื้อยาต้านจุลชีพเมทิซิลลินและจีนสร้างสารพิษชนิดซุปเปอร์แอนติเจนของเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส จากเชื้อที่แยกได้จากผู้ป่วยและพาหะ
2 การพัฒนาวิธี multiplex PCR ในการตรวจหาจีนดื้อยาต้านจุลชีพเมทิซิลลินและจีนสร้างสารพิษชนิดซุปเปอร์แอนติเจนของเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส จากเชื้อที่แยกได้จากผู้ป่วยและพาหะ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
3 การพัฒนาวิธี Multiplex PCR และ SYBR Green real-time PCR สำหรับตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินอาหารและยีนที่ควบคุมการสร้างสารพิษชนิดซุปเปอร์แอนติเจนของเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส จากอาหารและผู้ป่วย