ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วราภรณ์ เมธาวิริยะศิลป์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณแซนโทน (Xanthone)ในเปลือกมังคุดด้วยวิธีสเปกโตรโฟโตเมตรี
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนากระบวนการสกัดเพคตินจากเปลือกผลไม้ตระกูลส้ม
3 การพัฒนากระบวนการแปรรูปน้ำมะพร้าวอ่อนพร้อมเนื้อผงโดยวิธีอบแห้งแบบแช่แข็งเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนากระบวนการสกัด แซนโทน (Xanthone) จากเปลือกมังคุดในเชิงพาณิชย์
5 การพัฒนากระบวนการสกัดสารMangiferinจากใบมะม่วงในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2551
6 การศึกษาสกัดสารยับยั้งแบคทีเรียที่ได้จากส่วนเนื้อในเมล็ดมะม่วง
7 การพัฒนากระบวนการผลิตผลไม้อบแห้งแบบแช่แข็งในระดับต้นแบบ : เงาะ, ลำไย
8 การประเมินคุณภาพน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการต่างๆ ในอาคารปฏิบัติการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วิทยาเขต บางขุนเทียน)
9 การพัฒนาเครื่องต้มยำสมุนไพรอบแห้งโดยใช้ตู้อบสุญญากาศและตู้อบลมร้อน
10 การวิเคราะห์หาปริมาณซาโปนินในสมุนไพรไทยเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืช
11 การประเมินคุณภาพน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ในอาคารปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วิทยาเขตบาางขุนเทียน)
12 การวิเคราะห์หาปริมาณซาโปนินในสมุนไพรไทยเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืช
13 การพัฒนาเครื่องต้มยำสมุนไพรอบแห้ง โดยใช้ตู้อบสูญญากาศและตู้อบลมร้อน
ปี พ.ศ. 2550
14 การพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากขิงในเชิงพาณิชย์
15 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษในแหนมโดยใช้สมุนไพรในครัวเรือน
16 การพัฒนากระบวนการแปรรูปเสาวรสครบวงจรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบเหสือใช้
17 การเปรียบเทียบการผลิตว่านหางจระเข้อบแห้งแบบแช่แข็ง และอบแห้งแบบพ่นฝอย
18 การพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากขิง ในเชิงพาณิชย์
19 การพัฒนากระบวนการแปรรูปเสาวรสครบวงจรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบเหลือใช้
ปี พ.ศ. 2548
20 การประเมินวิธีการติดตามคุณภาพของแหล่งน้ำ และน้ำทิ้งโดยใช้อุลตร้าไวโอเลตสเปกโตรโฟโตมิเตอร์
21 การจัดระบบต้นแบบการจัดการคุณภาพน้ำจากร้านอาหารทะเลภายในพื้นที่บางขุนเทียน