ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วราภรณ์ ศุกลพงศ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การวิเคราะห์สารเมลามีนตกค้างในเนื้อสัตว์, และผลิตภัณฑ์สัตว์
2 ความชุกของเชื้อ Mycoplasma bovis และแบคทีเรียชนิดอื่นที่ก่อโรคเต้านมอักเสบติดต่อในโคนมในเขตจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
3 ความชุกของเชื้อ Mycoplasma bovis และเชื้อที่ก่อโรคเต้านมอักเสบในน้ำนมถังรวมในพาร์มโคนมในเขตจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
4 การประยุกต์ใช้ chromogenic Salmonella medium และ Modified Semi-solid Rappaport-Vassiliadis (MSRV) ในการตรวจแยกเชื้อ Salmonella จากสิ่งส่งตรวจ 2 ประเภท
ปี พ.ศ. 2545
5 การศึกษาเพื่อพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคทริปพาโนโซเมีย ซิสในสัตว์ : แอนติเจนของเชื้อทริปพาโนโซมและแอนติบอดีในซีรัม ของสัตว์