ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วราภรณ์ ตันรัตนกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 16
2 วรศักดิ์ เพชรวโรทัย 4
3 แก้วตา แก้วตาทิพย์ 3
4 กมลธรรม อ่ำสกุล 3
5 ธนพล ศรีสวัสดิ์นุภาพ 3
6 วัชนิดา ชินผา 3
7 วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา 3
8 Varaporn Tanrattanakul 2
9 จุฑารัตน์ อินทปัน 2
10 ศิวศิษย์ วิทยศิลป์ 2
11 เกศินี โกศลเมธี 1
12 งบประมาณแผ่นดิน 1
13 Kesinee Kosonmetee 1
14 Pasaree Laokijcharoen 1
15 วรรณภา ชูเมฆา 1
16 ภาสรี เล้ากิจเจริญ 1
17 สุชาดา จันทร์พรหมมา 1
18 จิราภรณ์ ไชยบัญดิษฐ์ 1
19 พิมพ์ชนก ไสไทย 1
20 พงศธร อมรพิทักษ์สุข 1
21 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
22 โครงการวิจัย Matching Fund 1
23 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
24 อังคณา ปฐมสกุล 1
25 มนูญ ศิรินุพงศ์ 1
26 สอาด ริยะจันทร์ 1
27 สุจริต ส่วนไพโรจน์ 1
28 สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข 1
29 วราภรณ์ พรหมวิกร 1
30 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 1
31 Kamontam Umsakul 1
32 ธงชัย แก้วประกอบ 1
33 พงศธร กาญจนพรหม 1
34 ธรรมนิจ จีบเจือ 1
35 ธนพล ศรีสวัสดิ์นุภาพ 1
36 นุชนาฎ นาคกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2559 3
3 2557 1
4 2554 3
5 2553 4
6 2552 12
7 2550 8
8 2549 6
9 2548 7
10 2547 5
11 2546 2
12 2545 3
13 2544 2
14 2542 2
15 1086 1
16 543 31
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ศึกษาการใช้เถ้ากะลาปาล์มน้ำมันเป็นสารตัวเติมสำหรับผลิตบล็อกยางปูพื้น จากยางสกิมผสมยางอีพีดีเอ็มเหลือทิ้ง
2 การเตรียมและสมบัติของโครงสร้างเลี้ยงเซลล์ที่มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพเตรียมจากพอลิแลคติคแอสิด/ไคโตซาน/ผงขี้เลื้อย
ปี พ.ศ. 2559
3 การพัฒนาความสามารถในการยืดตัวและความเหนียวของฟิล์มพอลิเมอร์ผสมที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพของพลาสติไซด์พอลิแลกไทด์และพอลิบิวทิลีนอะดิเพตโคเทเรฟแทเลต
4 การปรับปรุงสมบัติพาทิเคิลบอร์ดด้วยการผสมพลาสติก
5 การสังเคราะห์พอลิยูริเทนชีวภาพที่ไม่ใช้ไอโซไซยาเนตเตรียมจากยางธรรมชาติและพอลิแลคติคแอซิด
ปี พ.ศ. 2557
6 โฟมพอลิยูรีเทนชีวภาพเตรียมจากยางธรรมชาติและพอลิคาโปรแลคโทนสำหรับการปลดปล่อยปุ๋ย
ปี พ.ศ. 2554
7 ไบโอ-เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์เตรียมจากพอลิแล็กติกแอซิค
8 โครงการการเตรียมและสมบัติของไบโอพลาสติกนาโนคอมโพสิทจากน้ำมันถั่งเหลือง และนาโนไททาเนียมไดออกไซด์
9 Screening for natural rubber degrading microorganisms
ปี พ.ศ. 2553
10 การเตรียมและศึกษาสมบัติของพอลิแลคติคแอซิคคอมพาวด์ที่มีแป้งมันสำปะหลัง และน้ำยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ
11 การคัดเลือกจุลินทรีย์ย่อยสลายยางธรรมชาติ
12 พอลิเมอร์ผสมหดตัวได้ด้วยความร้อนเตรียมจากพลาสติกผสมด้วยยางธรรมชาติ
13 พอลิเมอร์ผสมหดตัวด้วยความร้อนเตรียมจากพลาสติกผสมด้วยยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2552
14 พอลิเมอร์ผสมหดตัวด้วยความร้อนเตรียมจากพลาสติกผสมด้วยยางธรรมชาติ
15 ยางเทอโมพลาสติกเตรียมจากยางธรรมชาติ/ยางธรรมชาติอิพอกซิไดส์ผสมพอลิแลคติกแอซิด
16 Polypropylene/Natural Rubber Thermoplastic Elastomer: Effect of Phenolic Resin as a Vulcanizing Agent on Mechanical Properties and Morphology
17 การเตรียมและศึกษาสมบัติของพอลิแลกติคแอซิคคอมพาวด์ที่มีแป้งมันสำปะหลังและน้ำยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ
18 พอลิเมอร์ผสมหดตัวด้วยความร้อนเตรียมจากพลาสติกผสมด้วยยางธรรมชาติ
19 โครงการการเตรียมและสมบัติของพอลิเมอร์-ดินเหนียวนาโนคอมโพสิทที่เตรียมจากน้ำมันถั่วเหลือง
20 ยางเทอโมพลาสติกเตรียมจากยางธรรมชาติ/ยางธรรมชาติอิพอกซิไดส์ผสมพอลิแลคติกแอซิด
21 การเตรียมและสมบัติโฟมกันกระแทกเตรียมจากแป้งมันสำปะหลังผสมน้ำยางธรรมชาติ
22 การเตรียมและสมบัติของพอลิเมอร์-ดินเหนียวนาโนคอมโพสิทที่เตรียมจากน้ำมันถั่วเหลือง
23 พอลิเมอร์ผสมหดตัวได้ด้วยความร้อนเตรียมจากพลาสติกผสมด้วยยางธรรมชาติ
24 พอลิเมอร์ผสมหดตัวด้วยความร้อนเตรียมจากพลาสติกผสมด้วยยางธรรมชาติ
25 การเตรียมและสมบัติโฟมป้องกันการกระแทกเตรียมจากแป้งมันสำปะหลังผสมน้ำยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2550
26 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
27 การเตรียมและศึกษาสมบัติของพอลิแลกติกแอซิดคอมพาวด์ที่มีแป้งมันสำปะหลังและน้ำยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ
28 ปัจจัยการบ่มที่มีผลต่อสมบัติทางกายภาพของยางก้อนด้วย
29 การเตรียมและสมบัติโฟมกันกระแทกเตรียมจากแป้งมันสำปะหลังผสมน้ำยางธรรมชาติ
30 พอลิเมอร์ผสมหดตัวได้ด้วยความร้อนเตรียมจากพลาสติกผสมด้วยยางธรรมชาติ
31 การเตรียมและสมบัติของพอลิเมอร์-ดินเหนียวนาโนคอมโพสิทที่เตรียมจากน้ำมันถั่วเหลือง
32 การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติผสมด้วยยางคลอโรซัลโฟเนตเตตพอลิเอททิลีน
33 อีพ๊อกซี-เส้นใยแก้วคอมโพสิทอบด้วยคลื่นไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2549
34 กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ-มอ.(7)
35 การเตรียมและสมบัติเชิงกลของยางเทอร์โมพลาสติกจากยางธรรมชาติอิพ็อกซิโดซี
36 การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติผสมด้วยยางคลอโรซัลโฟเนตเตตพอลิเอททิลีน
37 อีพ๊อกซี-เส้นใยแก้วคอมโพสิทอบด้วยคลื่นไมโครเวฟ
38 ยางรัดของชนิดพิเศษทำจากยางธรรมชาติและสีสะท้อนแสง
39 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ เตรียมจากยางธรรมชาติอิพ๊อกซิไดร์และไนลอน 6
ปี พ.ศ. 2548
40 พอลิเมอร์นาดนคอมโพสิทเตรียมจากพอลิชันโฟนและดินขาว
41 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา
42 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์เตรียมจากยางธรรมชาติอิพอกไดซ์และไนลอน 6
43 การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติผสมด้วยยางคลอโรซัลโฟเนตเตตพอลิเอททิลีน
44 อีพ๊อกซี-เส้นใยแก้วคอมโพสิทอบด้วยคลื่นไมโครเวฟ
45 การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ ของยางธรรมชาติผสมด้วยยางคลอโรซัลโฟเนตเตตพอลิเอททิลีน
46 อีพ๊อกซี-เส้นใยแก้วคอมโพสิทอบด้วยคลื่นไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2547
47 ยางรัดของชนิดพิเศษทำจากยางธรรมชาติและสีสะท้อนแสง
48 วัสดุดป้องกันการแทรกแซงของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทีทำมาจากยางธรรมชาติ
49 การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติผสมด้วยยางคลอโรซัลโฟเนตเตตพอลิเอททีลีน
50 กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ-มอ.(7)
51 ยางรัดของชนิดพิเศษทำจากยางธรรมชาติและสีสะท้อนแสง
ปี พ.ศ. 2546
52 ยางรัดของชนิดพิเศษทำจากยางธรรมชาติและสีสะท้อนแสง
53 ยางรัดของชนิดพิเศษทำจากยางธรรมชาติและสีสะท้อนแสง
ปี พ.ศ. 2545
54 อีพ๊อกซี-เส้นใยแก้วคอมโพสิทอบด้วยคลื่นไมโครเวฟ
55 การสังเคราะห์และการประยุกต์ใช้งานยางธรรมชาติอีบ๊อกซิไดซ์
56 สารไฟฟ้าไร้สารฮาโกเจนจากยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2544
57 ยางผสมชนิดใหม่: ยางธรรมชาติผสมโพลิเอททิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำมาก
58 ยางผสมชนิดใหม่ : ยางธรรมชาติผสมโพลิเอททิลินชนิดความหนาแน่นต่ำมาก
ปี พ.ศ. 2542
59 ยางผสมชนิดใหม่ : ยางธรรมชาติผสมโพลิเอททิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำมาก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
60 ยางผสมชนิดใหม่ : ยางธรรมชาติผสมโพลิเอททิลิน ชนิดความหนาแน่นต่ำมาก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
61 ถุงรองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมที่ผลิตจากพอลิบิวทิลีนอะดิเพตโคเทเรฟทาเลต สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
62 การสังเคราะห์พอลิยูริเทนชีวภาพที่ไม่ใช้ไอโซไซยาเนตเตรียมจากยางธรรมชาติและพอลิแลคติคแอซิด
63 โฟมพอลิยูริเทนชีวภาพเตรียมจากยางธรรมชาติและพอลิคาโปรแลคโทนสำหรับการปลดปล่อยปุ๋ย