ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วราภรณ์ ตันรัตนกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 16
2 วรศักดิ์ เพชรวโรทัย 4
3 วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา 3
4 แก้วตา แก้วตาทิพย์ 3
5 วัชนิดา ชินผา 3
6 กมลธรรม อ่ำสกุล 3
7 ธนพล ศรีสวัสดิ์นุภาพ 3
8 ศิวศิษย์ วิทยศิลป์ 2
9 Varaporn Tanrattanakul 2
10 จุฑารัตน์ อินทปัน 2
11 อังคณา ปฐมสกุล 1
12 ธนพล ศรีสวัสดิ์นุภาพ 1
13 Kamontam Umsakul 1
14 วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล 1
15 มนูญ ศิรินุพงศ์ 1
16 สอาด ริยะจันทร์ 1
17 จิราภรณ์ ไชยบัญดิษฐ์ 1
18 สุจริต ส่วนไพโรจน์ 1
19 วรรณภา ชูเมฆา 1
20 นุชนาฎ นาคกุล 1
21 ธงชัย แก้วประกอบ 1
22 พงศธร กาญจนพรหม 1
23 ธรรมนิจ จีบเจือ 1
24 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
25 เกศินี โกศลเมธี 1
26 งบประมาณแผ่นดิน 1
27 Kesinee Kosonmetee 1
28 Pasaree Laokijcharoen 1
29 ภาสรี เล้ากิจเจริญ 1
30 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
31 โครงการวิจัย Matching Fund 1
32 วราภรณ์ พรหมวิกร 1
33 พิมพ์ชนก ไสไทย 1
34 สุชาดา จันทร์พรหมมา 1
35 พงศธร อมรพิทักษ์สุข 1
36 สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2559 3
3 2554 2
4 2553 4
5 2552 5
6 2550 2
7 2549 4
8 2548 5
9 2547 5
10 2546 1
11 2545 3
12 2544 1
13 2542 1
14 543 54
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ศึกษาการใช้เถ้ากะลาปาล์มน้ำมันเป็นสารตัวเติมสำหรับผลิตบล็อกยางปูพื้น จากยางสกิมผสมยางอีพีดีเอ็มเหลือทิ้ง
2 การเตรียมและสมบัติของโครงสร้างเลี้ยงเซลล์ที่มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพเตรียมจากพอลิแลคติคแอสิด/ไคโตซาน/ผงขี้เลื้อย
ปี พ.ศ. 2559
3 การพัฒนาความสามารถในการยืดตัวและความเหนียวของฟิล์มพอลิเมอร์ผสมที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพของพลาสติไซด์พอลิแลกไทด์และพอลิบิวทิลีนอะดิเพตโคเทเรฟแทเลต
4 การปรับปรุงสมบัติพาทิเคิลบอร์ดด้วยการผสมพลาสติก
5 การสังเคราะห์พอลิยูริเทนชีวภาพที่ไม่ใช้ไอโซไซยาเนตเตรียมจากยางธรรมชาติและพอลิแลคติคแอซิด
ปี พ.ศ. 2554
6 ไบโอ-เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์เตรียมจากพอลิแล็กติกแอซิค
7 โครงการการเตรียมและสมบัติของไบโอพลาสติกนาโนคอมโพสิทจากน้ำมันถั่งเหลือง และนาโนไททาเนียมไดออกไซด์
ปี พ.ศ. 2553
8 การเตรียมและศึกษาสมบัติของพอลิแลคติคแอซิคคอมพาวด์ที่มีแป้งมันสำปะหลัง และน้ำยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ
9 การคัดเลือกจุลินทรีย์ย่อยสลายยางธรรมชาติ
10 พอลิเมอร์ผสมหดตัวได้ด้วยความร้อนเตรียมจากพลาสติกผสมด้วยยางธรรมชาติ
11 พอลิเมอร์ผสมหดตัวด้วยความร้อนเตรียมจากพลาสติกผสมด้วยยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2552
12 พอลิเมอร์ผสมหดตัวด้วยความร้อนเตรียมจากพลาสติกผสมด้วยยางธรรมชาติ
13 ยางเทอโมพลาสติกเตรียมจากยางธรรมชาติ/ยางธรรมชาติอิพอกซิไดส์ผสมพอลิแลคติกแอซิด
14 Polypropylene/Natural Rubber Thermoplastic Elastomer: Effect of Phenolic Resin as a Vulcanizing Agent on Mechanical Properties and Morphology
15 การเตรียมและศึกษาสมบัติของพอลิแลกติคแอซิคคอมพาวด์ที่มีแป้งมันสำปะหลังและน้ำยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ
16 การเตรียมและสมบัติโฟมป้องกันการกระแทกเตรียมจากแป้งมันสำปะหลังผสมน้ำยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2550
17 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
18 การเตรียมและศึกษาสมบัติของพอลิแลกติกแอซิดคอมพาวด์ที่มีแป้งมันสำปะหลังและน้ำยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ
ปี พ.ศ. 2549
19 กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ-มอ.(7)
20 การเตรียมและสมบัติเชิงกลของยางเทอร์โมพลาสติกจากยางธรรมชาติอิพ็อกซิโดซี
21 อีพ๊อกซี-เส้นใยแก้วคอมโพสิทอบด้วยคลื่นไมโครเวฟ
22 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ เตรียมจากยางธรรมชาติอิพ๊อกซิไดร์และไนลอน 6
ปี พ.ศ. 2548
23 พอลิเมอร์นาดนคอมโพสิทเตรียมจากพอลิชันโฟนและดินขาว
24 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา
25 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์เตรียมจากยางธรรมชาติอิพอกไดซ์และไนลอน 6
26 การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ ของยางธรรมชาติผสมด้วยยางคลอโรซัลโฟเนตเตตพอลิเอททิลีน
27 อีพ๊อกซี-เส้นใยแก้วคอมโพสิทอบด้วยคลื่นไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2547
28 ยางรัดของชนิดพิเศษทำจากยางธรรมชาติและสีสะท้อนแสง
29 วัสดุดป้องกันการแทรกแซงของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทีทำมาจากยางธรรมชาติ
30 การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติผสมด้วยยางคลอโรซัลโฟเนตเตตพอลิเอททีลีน
31 กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ-มอ.(7)
32 ยางรัดของชนิดพิเศษทำจากยางธรรมชาติและสีสะท้อนแสง
ปี พ.ศ. 2546
33 ยางรัดของชนิดพิเศษทำจากยางธรรมชาติและสีสะท้อนแสง
ปี พ.ศ. 2545
34 อีพ๊อกซี-เส้นใยแก้วคอมโพสิทอบด้วยคลื่นไมโครเวฟ
35 การสังเคราะห์และการประยุกต์ใช้งานยางธรรมชาติอีบ๊อกซิไดซ์
36 สารไฟฟ้าไร้สารฮาโกเจนจากยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2544
37 ยางผสมชนิดใหม่: ยางธรรมชาติผสมโพลิเอททิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำมาก
ปี พ.ศ. 2542
38 ยางผสมชนิดใหม่ : ยางธรรมชาติผสมโพลิเอททิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำมาก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
39 การสังเคราะห์พอลิยูริเทนชีวภาพที่ไม่ใช้ไอโซไซยาเนตเตรียมจากยางธรรมชาติและพอลิแลคติคแอซิด
40 โฟมพอลิยูริเทนชีวภาพเตรียมจากยางธรรมชาติและพอลิคาโปรแลคโทนสำหรับการปลดปล่อยปุ๋ย