ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2552 1
4 2551 1
5 2546 1
6 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ความสัมพันธ์ของสัมพันธภาพระหว่างบุคคลกับความสามารถในการปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูจิตวิทยาแนะแนวในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออก
2 ความสัมพันธ์ของสัมพันธภาพระหว่างบุคคลกับความสามารถในการปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูจิตวิทยาแนะแนวในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนาคุณลักษณะเยาวชนเพื่อนที่ปรึกษา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนประจำ จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2552
4 ความสนใจในการเลือกเรียนภาษาไทย ของนักศึกษาในมณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี พ.ศ. 2551
5 ปัจจัยทางจิตสังคม และคุณลักษณะครูจิตวิทยาแนะแนว ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานของครูจิตวิทยาแนะแนว
ปี พ.ศ. 2546
6 ผลของวรรณกรรมบำบัดต่อความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน