ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรัญญู ศรีเดช
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การผลิตไซเดอร์จากผลหม่อน
ปี พ.ศ. 2560
2 การสร้างแบบจำลองของระบบหมุนเวียนน้ำของเครื่องขึ้นรูปแผ่นกระดาษ
3 การผลิตหมึกพิมพ์จากน้ำยาพาราดัดแปร
ปี พ.ศ. 2559
4 การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางฟองน้ำ
ปี พ.ศ. 2557
5 การผลิตวัสดุกันกระแทกสำหรับบรรจุภัณฑ์จากขี้เลื่อย แป้ง และน้ำยางพารา
6 การปรับปรุงสมบัติของฟิล์มย่อยสลายจากสตาร์ชข้าวเจ้าพื้นเมืองภาคใต้ด้วยพอลิไวนิลแอลกอฮอล์
ปี พ.ศ. 2556
7 การประยุกต์ใช้นาโนเคลย์ในการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของกระดาษ
8 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติของถ้วยย่อยสลายได้จากเส้นใยปาล์ม
9 การลดปริมาณของเสียจากการปรับตั้งเครื่องจักร
10 การลดของเสียจากกระบวนการทำซอง
ปี พ.ศ. 2555
11 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลดความหนาที่เหมาะสมของกระป๋องนม
12 การลดของเสียสำหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนในขั้นตอนการลามิเนต
13 การพัฒนาสารตัวนำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิตหมึกพิมพ์อัจฉริยะชนิดเทอร์โมโครมิก
14 การลดของเสียสำหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนในขั้นตอนการลามิเนต
15 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลดความหนาที่เหมาะสมของกระป๋องนม
ปี พ.ศ. 2554
16 การพัฒนาสารตัวนำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิตหมึกพิมพ์อัจฉริยะชนิดเทอร์โมโครมิก
17 การศึกษาสารดูดซับก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกของกล้วย
18 การผลิตบรรจุภัณฑ์เยื่อขึ้นรูปจากเส้นใยปาล์ม
ปี พ.ศ. 2553
19 การคัดเลือกลักษณะการอาบเคลือบวานิชของแผ่นเหล็กที่เหมาะสมเพื่อลดการเกิดฝอยแลคเกอร์ในสายการผลิต REDICON2
20 การคัดเลือกคุณสมบัติของฉลากที่เหมาะสมกับเครื่องปิดฉลาก บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด และการศึกษาระยะเวลาที่กาวแห้งหลังการปิดฉลาก
21 บรรจุภัณฑ์เชิงรุกในการชะลอการสุกของผลไม้
22 การปรับปรุงสมบัติของน้ำมันปาล์มเพื่อใช้เป็นสารตัวพาในหมึกพิมพ์ฐานน้ำมันทดแทนน้ำมันปิโตรเลียม
23 การสกัด การแยก และการประยุกต์ใช้สารลิกนินจากทะลายปาล์มในการผลิตสารเคลือบผิวกระดาษลูกฟูก
24 ศักยภาพการผลิตและสมบัติของไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากรำข้าวและการประยุกต์ใช้สำหรับเสริมแรงในบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้
ปี พ.ศ. 2552
25 การผลิตวัสดุคอมพอสิตจากเยื่อไผ่และยางธรรมชาติ
26 การผลิตโฟมแป้งผสมน้ำยาง
27 การปรับปรุงสมบัติของกระดาษรีไซเคิลด้วยไคโตแซน
28 การผลิตบรรจุภัณฑ์เยื่อขึ้นรูปจากเส้นใยปาล์ม
29 การผลิตวัสดุกันกระแทกสำหรับบรรจุภัณฑ์จากขี้เลื้อยแป้ง และน้ำยางพารา
30 การเคลือบผิวบรรจุภัณฑ์เยื่อขึ้นรูปด้วยพอลิเมอร์ชีวภาพ
31 การศึกษาผลของลักษณะลิ้นกาวต่อความแข็งแรงของกล่องกระดาษลูกฟูก
32 การผลิตโฟมแป้งผสมน้ำยาง
33 การผลิตวัสดุคอมพอสิตจากเยื่อไผ่และยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2551
34 การคัดเลือก การพัฒนาเทคนิคการบรรจุ และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์จากผลไม้แปรรูปในเขตภาคใต้ตอนล่าง
35 การผลิตวัสดุกันกระแทกสำหรับบรรจุภัณฑ์จากขี้เลื้อยแป้ง และน้ำยางพารา
36 การศึกษาผลของลักษณะลิ้นกาวต่อความแข็งแรงของกล่องกระดาษลูกฟูก
37 การเคลือบผิวบรรจุภัณฑ์เยื่อขึ้นรูปด้วยพอลิเมอร์ชีวภาพ
38 การปรับปรุงสมบัติของสตาร์ชจากกล้วยพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้โดยวิธีทางกายภาพและทางเคมีเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2550
39 การศึกษาสมบัติและการประยุกต์ใช้วัสดุเชิงประกอบระหว่างเส้นใยปาล์มและน้ำยางธรรมชาติ
40 การผลิต สมบัติ และการประยุกต์ใช้สารเคลือบผิวจากอัลคัดเรซินที่ผลิตจากน้ำมันปาล์ม เพื่อทดแทนการใช้แวกซ์ทางการค้าสำหรับเคลือบผิวกระดาษลูกฟูก
41 การผลิต การพัฒนาคุณสมบัติฟิล์มบริโภคได้จากสตาร์ชข้าวพื้นเมืองภาคใต้และการประยุกต์ใช้
42 การผลิตและคุณสมบัติของไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากเส้นใยปาล์มและเส้นใยตาลโตนด
43 การปรับปรุงสมบัติของกระดาษรีไซเคิลด้วยไคโตแซน
44 การใช้ไคโตแซนปรับปรุงคุณสมบัติการป้องกันการซึมผ่านของไขมันในกระดาษบรรจุภัณฑ์
45 ผลของโปแตสเซียมเปอร์แมงกาเนตในบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการชะลอการสุกในกล้วย
46 การศึกษาสมบัติและการประยุกต์ใช้วัสดุเชิงประกอบระหว่างเส้นใยปาล์มและน้ำยางธรรมชาติ
47 การพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์และการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพเพื่อขยายผลการผลิตเชิงพาณิชย์
48 การผลิตและพัฒนาสมบัติของแวกซ์จากน้ำมันปาล์มและผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มและการประยุกต์ใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหาร
ปี พ.ศ. 2549
49 การปรับปรุงคุณสมบัติของกระดาษรีไซเคิลด้วยแป้งสาคูดัดแปร
50 การผลิตกระดาษจากเส้นใยตาลโตนด
51 บรรจุภัณฑ์เยื่อขึ้นรูปจากชานอ้อย
52 การศึกษาการกำจัดหมึกพิมพ์ด้วยเครื่องกำจัดหมึกพิมพ์ต้นแบบ
53 การผลิตกระดาษจากวัสดุเศษเหลือจากสวนปาล์มน้ำมัน
54 การปรับปรุงสมบัติของสตาร์ชจากกล้วยพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้โดยวิธีทางกายภาพและทางเคมีเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2548
55 การผลิตและพัฒนาสมบัติของแวกซ์จากน้ำมันปาล์มและผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มและการประยุกต์ใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหาร
ปี พ.ศ. 2547
56 การผลิตเยื่อกระดาษจากเส้นใยปาล์มน้ำมัน
57 การผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากกากชาและเส้นใยจากปาล์มน้ำมัน
58 การรีไซเคิลเยื่อกระดาษจากกล่องนม
59 การพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์และการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพเพื่อขยายผลการผลิตเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2537
60 การผลิตมอลโทเดกซ์ทรินชนิดเหลว จากแป้งข้าวเจ้า
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
61 การลดของเสียจากกระบวนการทำซอง
62 การลดปริมาณของเสียจากการปรับตั้งเครื่องจักร
63 การผลิตและศึกษาคุณสมบัติของถ้วยย่อยสลายได้จากเส้นใยปาล์ม
64 การประยุกต์ใช้นาโนเคลย์ในการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของกระดาษ