ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรวรรณ ศิริชนะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะออกซิเจนต่ำขณะออกแรงในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
2 การศึกษาแบบสุ่มและควบคุมของการฝึกการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหายใจเข้าต่อสมรรถภาพในการออกแรงโดยการวัดคะแนนหอบเหนื่อยในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2550
3 การศึกษาเปรียบเทียบผลของการให้ยาเพรดนิโซโลนในผู้ป่วยที่มีอาการกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระหว่างการให้ยา 5 วันกับ 10 วัน
4 การศึกษาเปรียบเทียบผลของการให้ยาเพรดนิโซโลน ในผู้ป่วยที่มีอาการกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ระหว่างการให้ยา 5 วันกับ 10 วัน