ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรวรรณ ชาลีพรหม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 เทคนิคการตรวจสอบเชื้อไวรัสเพื่อคัดเลือกพันธุ์ต้านทานโรคเส้นใบเหลืองของกระเจี๊ยบเขียว
2 การระบุโมเลกุลเครื่องหมายที่สัมพันธ์กับลักษณะต้านทานโรคเส้นใบเหลืองกระเจี๊ยบเขียว
ปี พ.ศ. 2548
3 เทคนิคการตรวจสอบเชื้อไวรัสเพื่อคัดเลือกพันธุ์ต้านทานโรคเส้นใบเหลืองของกระเจี๊ยบเขียว
ปี พ.ศ. 2547
4 การตรวจสอบเชื้อไวรัสสาเหตุโรคเส้นใบเหลืองในกระเจี๊ยบเขียว
ปี พ.ศ. 2546
5 การตรวจโรคของกระเจี๊ยบเขียวที่เกิดจากเชื้อไวรัส
ปี พ.ศ. 2545
6 การตรวจโรคของกระเจี๊ยบเขียวที่เกิดจากเชื้อไวรัส
ปี พ.ศ. 2544
7 การสำรวจโรคกระเจี๊ยบเขียวที่เกิดจากเชื้อไวรัส