ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรธนะ พิธพรชัยกุล
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ความชุกของโรคฟันผุและผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบดเคี้ยวและคุณภาพชีวิตของเด็กก่อนวัยเรียน
ปี พ.ศ. 2556
2 ความชุกของโรคฟันผุและผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบดเคี้ยวและคุณภาพชีวิตของเด็กก่อนวันเรียน
3 ความชุกของโรคฟันผุและผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบดเคี้ยวและคุณภาพชีวิตของเด็กก่อนวัยเรียน
ปี พ.ศ. 2551
4 การคงสภาพฐานข้อมูลและการผลิตผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลวิจัยระยะยาวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการของฟันและใบหน้าและการเกิดโรคต่าง ๆ ในช่องปากของเด็กอายุ3 เดือน ถึง 8 ขวบใน อ.เทพา จ.สงขลา (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2548
5 อิทธิพลของน้ำอัดลมต่อลักษณะพื้นผิวของเรซินคอมโพสิตและการเปลี่ยนสีเมื่อแช่ในการแฟ
ปี พ.ศ. 2546
6 การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงดูและพฤติกรรมทันตสุขภาพที่ส่งผลต่อการเกิดโรคฟันของเด็กอายุ 3 ปี ในอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2545
7 การพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานประกันคุณภาพ