ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณี ฉินศิริกุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wannee Chinsirikul 21
2 นพดล เกิดดอนแฝก 16
3 อศิรา เฟื่องฟูชาติ 12
4 วาณี ชนเห็นชอบ 11
5 Noppadon Kerddonfag 9
6 ชาริณี วิโนทพรรษ์ 9
7 Vanee Chonhenchob 9
8 กาญจนา บุญเรือง 8
9 Kanchana Boonruang 6
10 Charinee Winotapan 5
11 ปิติรัตน์ กลิ่นธรรม 5
12 Noppadol Kerddonfag 5
13 Charinee Winotapun 4
14 วราวุธ ภัทโรพงศ์ 3
15 Waravut Pattaropong 3
16 Pitirat Klintham 3
17 ตะวัน สุขน้อย 2
18 Tawan Sooknoi 2
19 ดวงพร ศิริกิตติกุล 2
20 ศศิธร ตรงจิตภักดี 2
21 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 2
22 พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี 2
23 Pramote Kumsang 2
24 สรญา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ 2
25 ปราโมทย์ คุ้มสังข์ 2
26 Pitirat Klantham 2
27 Navaporn Srinavakul 1
28 ณัฐวดี ทองจันทร์ 1
29 Natwadee Thongchan 1
30 นวพร ศรีนวกุล 1
31 Bongkot Hararak 1
32 บงกช หะรารักษ์ 1
33 อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ 1
34 Wanee Chinsirikul 1
35 Saowapa Chaiwong 1
36 ตติยา ตรงสถิตกุล 1
37 Doungporn Sirikittikul 1
38 อรอุษา สรวารี 1
39 เสาวภา ไชยวงศ์ 1
40 Arisa Fuongfuchat 1
41 Sorraya Phiboonkulsamrit 1
42 ชลลดา ฤตวิรุฬห์ 1
43 แววกมล ลีลาพรพิสิฏ 1
44 Piyawit Koombhongse 1
45 วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ 1
46 Wuttipong Rungseesantivanon 1
47 Rittirong Pruthtikul 1
48 ฤทธิรงค์ พฤฑฒิกุล 1
49 อนุวัตร แจ้งชัด 1
50 Anuvat Jangchud 1
51 ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ 1
52 Teerapon Yamwong 1
53 เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 1
54 Jintana Laopaiboon 1
55 จินตนา เหล่าไพบูลย์ 1
56 Thanasat Sooksimuang 1
57 ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์ 1
58 ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง 1
59 Raewat Laopaiboon 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 6
3 2552 5
4 2551 4
5 2550 1
6 2549 5
7 2547 1
8 2545 1
9 2544 1
10 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การบรรจุเห็ดนางรมฮังการีเพื่อการประยุกต์ใช้งานเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2553
2 ดัชนีชี้วัดระดับการสุกสำหรับบรรจุภัณฑ์ทุเรียนตัดแต่งพร้อมรับประทาน
3 การยืดอายุการเก็บพริกหวานเขียวภายใต้บรรยากาศดัดแปลงโดยใช้ฟิล์มที่ยอมให้แก๊สซึมผ่านได้สูง
4 การยืดอายุการเก็บรักษาผลเงาะโดยใช้ฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน
5 การยืดอายุพริกหวานเขียวและต้นหอมญี่ปุ่นสำหรับใช้ผลิตอาหารปรุงสุกด้วยฟิล์มพลาสติกที่มีค่าการซึมผ่านของก๊าซสูง
6 Nd-YAG Laser Perforation of Plastic Films for Enhanced Breathability
7 การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อนปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2552
8 การพัฒนาฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด
9 Equilibrium Modified Atmosphere (EMA) Packaging of Asparagus Using Ultra High Gas Transmission Package
10 Effects of Micro-perforated Films on Shelf-life and Quality of Lettuce Salad “Green Oak”
11 Study the effects of reduced oxygen, elevated carbon dioxide and controlled/modified atmosphere on quality and shelf-life of ‘Kluai Khai’ banana
12 High Permeable Films Used for Modified Atmosphere Packaging Improve Quality and Shelf Life of Baby Corn
ปี พ.ศ. 2551
13 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกผนังบางสำหรับผลิตผลการเกษตรตัดแต่ง
14 Blown Films for Packaging of Fresh Tropical Produce:Practical Method for Custom Engineered Breathable Plastic Films
15 Preventing Film Blocking and Optimizing Haze of Metallocene PE Blown Films Through Blending with Rigid Polymers
16 การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน
ปี พ.ศ. 2550
17 Maximum CO2 and Minimum O2 Tolerance of ‘Nam Dok Mai See Thong’ Mangoes in Controlled Atmosphere Storage
ปี พ.ศ. 2549
18 การพัฒนาคอมพาวด์นำไฟฟ้าระหว่างผงเขม่าดำกับพอลิสไตรีนชนิดต้านทานแรงกระแทกสูงเพื่อประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์
19 การพัฒนาฟิล์มควบคุมการผ่านของก๊าซและความชื้นเพื่อยืดอายุผลิตผลสดทางการเกษตร
20 การพัฒนาฟิล์มแอคทีฟที่สามารถกำจัดก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด
21 การพัฒนาสารเคลือบเพื่อใช้ในผลิตผลการเกษตร
22 การพัฒนาฟิล์มตอบสนองกับอุณหภูมิเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตผลสดทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2547
23 การพัฒนาพลาสติกคอมพาวด์นำไฟฟ้าที่เติมผงเขม่าดำปริมาณต่ำจากโพลิเมอร์ผสมแบบสองวัฎภาคต่อเนื่อง (co-continuous)
ปี พ.ศ. 2545
24 การผลิตวัสดุ LiF (Mg, Cu, P) เพื่อใช้เป็นหัววัดปริมาณรังสีเอกซ์และรังสีแกมมาสำหรับงานวัดรังสีในด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2544
25 การเกิดผลึกของไอโซแทกติกพอลิโพรพิลีนโดยสารก่อผลึกที่ได้จากการรีไซเคิลขวดเพทที่ใช้แล้วด้วยกระบวนการทางเคมี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
26 Yield stress enhancement in LCP reinforced PE films via cold drawing
27 Effects of processing variables on liquid crystalline polymer/polyethylene blends: Structure and property