ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณะ มหากิตติคุณ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การวิจัยและพัฒนาสูตรตำรับยาฆ่าไรฝุ่นจากน้ำมันหอมระเหย
ปี พ.ศ. 2550
2 ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิดต่อไรฝุ่น
ปี พ.ศ. 2549
3 การผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอดีจำเพาะต่อสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่น และการนำมาประยุกต์ใช้
4 การผลิตโมโนโคลนาลแอนติบอดีจำเพาะต่อ allergens จากแมลงสาบและการผลิต recombinant allergens
ปี พ.ศ. 2547
5 ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิดต่อไรฝุ่น
6 การพัฒนามาตรฐานของน้ำยาสกัดจากไรฝุ่นโดยวิธีทางอิมมูโนวิทยา
7 ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิดต่อไรฝุ่น
ปี พ.ศ. 2546
8 การพัฒนามาตรฐานของน้ำยาสกัดจากไรฝุ่นโดยวิธีทางอิมมูโนวิทยา
ปี พ.ศ. 2545
9 การศึกษามาตรฐานของสารก่อภูมิแพ้ที่สกัดจากไรฝุ่น
10 การพัฒนามาตรฐานของน้ำยาสกัดจากไรฝุ่นโดยวิธีทางอิมมูโนวิทยา
ปี พ.ศ. 2544
11 การใช้สมุนไพรพื้นบ้านของไทยในการควบคุมไรฝุ่น
ปี พ.ศ. 2534
12 การหา Treponemal IgM แบบรวดเร็วโดยวิธี Solid-Phase Haemadsorption
ปี พ.ศ. 2532
13 การหาภูมิคุ้มกันแบบ เอ็ม ติดเชื้อซิฟิลิสแบบรวดเร็วโดยวิธีโซลิดเฟสฮีมแอดซอฟชั่น
14 การหาภูมิคุ้มกันแบบ เอ็ม ติดเชื้อซิฟิลิสแบบรวดเร็วโดยวิธีโซลิดเฟสฮีมแอดซอฟชั่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 การหา Treponemal IgM แบบรวดเร็วโดยวิธี Solid-Phase Haemadsorption
16 การผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอดีจำเพาะต่อสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่น และการนำมาประยุกต์ใช้
17 การผลิตโมโนโคลนาลแอนติบอดีจำเพาะต่อ allergens จากแมลงสาบและการผลิต recombinant allergens