ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเศษเหลืออุตสาหกรรมการแปรรูปกุ้งขาว
ปี พ.ศ. 2557
2 การกักเก็บแอสตาแซนธินในไลโพโซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมในร่างกาย
ปี พ.ศ. 2556
3 การผลิตน้ำมันปลาแซลมอน และการปรับโครงสร้างกรดไขมันในน้ำมันปลาแซลมอนสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
4 การเพิ่มความคงตัวและการควบคุมการปลดปล่อยสารแอนติออกซิแดนท์ เพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร
ปี พ.ศ. 2555
5 การพัฒนาวิธีการกักเก็บไนซินเพื่อประยุกต์ใช้ในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคที่พบในอาหารหมักพื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2553
6 การเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ให้กับเศษเหลือ (น้ำเลือด) ที่ได้จากกระบวนการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง
ปี พ.ศ. 2552
7 การใช้เทคโนโลยีการกักเก็บ เพื่อควบคุมการปลดปล่อยสารให้กลิ่นรสสำหรับผลิตภัณฑ์ทูน่าบรรจุกระป๋อง
ปี พ.ศ. 2540
8 การผลิตเจลาตินจากหนังปลากะพงแดง