ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณรัช สันติอมรทัต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วรรณรัช สันติอมรทัต
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 3
2 2558 2
3 2554 2
4 2552 4
5 2551 2
6 2550 2
7 2548 1
8 2545 1
9 2542 3
10 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การสำรวจโพรโทคอลสำหรับอุปกรณ์ไร้สายขนาดเล็ก
2 การสร้างพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่และการจัดการพลังงานสำหรับการทำงานด้วยตัวเองของอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย
3 การจัดการพลังงานให้เซนเซอร์โหนดในเครือข่ายไร้สายโดยอาศัยการแปลงพลังงานจลน์เป็นพลังงานไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2558
4 การพัฒนาระบบตรวจจับและจัดเก็บข้อมูลแบบไร้สาย ณ บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งวู้ด จำกัด
5 การพัฒนาระบบตรวจจับและจัดเก็บข้อมูลแบบไร้สาย ณ บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งวู้ด จำกัด
ปี พ.ศ. 2554
6 โพรเซสเซอร์ร่วมกำลังไฟต่ำสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้แบบไดนามิก
7 โพรเซสเซอร์ร่วมกำลังไฟต่ำสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้แบบไดนามิก
ปี พ.ศ. 2552
8 ต้นแบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายสำหรับระบบเฝ้าระวังตรวจสอบสวนยางพารา
9 ระบบเฝ้าติดตามสุขภาพด้วยเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
10 ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแบบอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์โหนดแบบไร้สาย
11 การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลพืชไร่ของกรมวิชาการเกษตรด้วยเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
ปี พ.ศ. 2551
12 ต้นแบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายสำหรับระบบเฝ้าระวังตรวจสอบสวนยางพารา
13 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับประยุกต์ใช้ในการเตือนภัย
ปี พ.ศ. 2550
14 การพัฒนาต้นแบบเซนเซอร์โหนดแบบไร้สายของไทยสำหรับวัดระดับน้ำในคลองเปิด
15 ต้นแบบเซนเซอร์โหมดไร้สายสำหรับระบบเฝ้าระวังตรวจสอบสวนยางพารา
ปี พ.ศ. 2548
16 คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2545
17 การออกแบบระบบบัสภายในชนิด AMBA ASB สำหรับไมโครโพรเซสเซอร์ ARM 7TDMI
ปี พ.ศ. 2542
18 การออกแบบและทวนสอบไมโครโพรเซสเซอร์ 32 บิต อาร์ม 7
19 การออกแบบและทวนสอบไมโครโปรเซสเซอร์ 32 บิต อาร์ม 7
20 การออกแบบและทวนสอบไมโครโปรเซสเซอร์ 32 บิต อาร์ม 7