ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณรัช สันติอมรทัต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วรรณรัช สันติอมรทัต
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 3
2 2558 2
3 2555 1
4 2554 2
5 2552 8
6 2551 2
7 2550 4
8 2548 1
9 2545 1
10 2542 3
11 1086 5
12 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การสำรวจโพรโทคอลสำหรับอุปกรณ์ไร้สายขนาดเล็ก
2 การสร้างพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่และการจัดการพลังงานสำหรับการทำงานด้วยตัวเองของอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย
3 การจัดการพลังงานให้เซนเซอร์โหนดในเครือข่ายไร้สายโดยอาศัยการแปลงพลังงานจลน์เป็นพลังงานไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2558
4 การพัฒนาระบบตรวจจับและจัดเก็บข้อมูลแบบไร้สาย ณ บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งวู้ด จำกัด
5 การพัฒนาระบบตรวจจับและจัดเก็บข้อมูลแบบไร้สาย ณ บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งวู้ด จำกัด
ปี พ.ศ. 2555
6 โพรเซสเซอร์ร่วมกำลังไฟต่ำสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้แบบไดนามิก
ปี พ.ศ. 2554
7 โพรเซสเซอร์ร่วมกำลังไฟต่ำสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้แบบไดนามิก
8 โพรเซสเซอร์ร่วมกำลังไฟต่ำสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้แบบไดนามิก
ปี พ.ศ. 2552
9 ต้นแบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายสำหรับระบบเฝ้าระวังตรวจสอบสวนยางพารา
10 ระบบเฝ้าติดตามสุขภาพด้วยเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
11 ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแบบอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์โหนดแบบไร้สาย
12 การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลพืชไร่ของกรมวิชาการเกษตรด้วยเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
13 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับประยุกต์ใช้ในการเตือนภัย
14 โพรเซสเซอร์รวมกำลังไฟต่ำสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้แบบไดนามิก
15 ต้นแบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายสำหรับระบบเฝ้าระวังตรวจสอบสวนยางพารา
16 การพัฒนาต้นแบบเซนเซอร์โหนดแบบไร้สายของไทย
ปี พ.ศ. 2551
17 ต้นแบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายสำหรับระบบเฝ้าระวังตรวจสอบสวนยางพารา
18 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับประยุกต์ใช้ในการเตือนภัย
ปี พ.ศ. 2550
19 การพัฒนาต้นแบบเซนเซอร์โหนดแบบไร้สายของไทยสำหรับวัดระดับน้ำในคลองเปิด
20 ต้นแบบเซนเซอร์โหมดไร้สายสำหรับระบบเฝ้าระวังตรวจสอบสวนยางพารา
21 โพรเซสเซอร์รวมกำลังไฟต่ำสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้แบบไดนามิก
22 ต้นแบบเซนเซอร์โหมดไร้สายสำหรับระบบเฝ้าระวังตรวจสอบสวนยางพารา
ปี พ.ศ. 2548
23 คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2545
24 การออกแบบระบบบัสภายในชนิด AMBA ASB สำหรับไมโครโพรเซสเซอร์ ARM 7TDMI
ปี พ.ศ. 2542
25 การออกแบบและทวนสอบไมโครโพรเซสเซอร์ 32 บิต อาร์ม 7
26 การออกแบบและทวนสอบไมโครโปรเซสเซอร์ 32 บิต อาร์ม 7
27 การออกแบบและทวนสอบไมโครโปรเซสเซอร์ 32 บิต อาร์ม 7
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
28 Micro bubbles ฟองอากาศขนาดจิ๋ว สำหรับล้างพืชผักสวนครัว
29 ระบบไฟถนนอัจฉริยะ
30 Smart Precision Agriculture based on IoT
31 Smart Tracking in Transportation Systems
32 ระบบดูแลความเป็นอยู่ของพลเมืองยุคใหม่