ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณกนก เขื่อนสุข
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจก ลับแล เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์สู่ตลาดเชิงพานิชย์
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลางสาดครบวงจรตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
3 การวิจัยพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ทุเรียน ตำบลแม่พูล หมู่ 2 อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
4 การพัฒนาและการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ขนมเทียนเสวยจากข้าวเม่า
5 การบริหารจัดการธุรกิจสมุนไพรเพื่อส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ แบบครบวงจร
6 การส่งเสริมการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาด สมุนไพร จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์สู่ตลาดเชิงพาณิชย์
8 พัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้นมสดจากน้ำแดงผสมคอลลาเจน
ปี พ.ศ. 2551
9 รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพการแข่งขันเชิงพาณิชย์ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
10 พัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้นมสดจากน้ำแดงผสมคอลลาเจน
ปี พ.ศ. 2550
11 การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมเทียนเสวย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ภายใต้อุตรดิตถ์แบรนด์เพื่อยกระดับคุณภาพเชิงพาณิชย์