ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรพงษ์ อัศวเกศมณี
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วรพงษ์ อัครเกศมณ๊
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 16
2 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 16
3 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 12
4 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 8
5 สันทัด วิเชียรโชติ 7
6 มฑิรุทธ มุ่งถิ่น 7
7 มารุต วัชรคุปต์ 7
8 โครงการวิจัย Matching Fund 5
9 สุวรรณี พนมสุข 4
10 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 4
11 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
12 ปนัดดา หัตถโชติ 3
13 งบประมาณแผ่นดิน 3
14 อุกฤฌ น้านิรัติศัย 3
15 สมพร นิลมณี 3
16 วิวัฒน์ แซ่หลี 2
17 สุกัญญา เศรษฐรักษา 2
18 พิทยา อดุลยธรรม 2
19 ภารณี สุวรรณรัตน์ 2
20 ภาคภูมิ ลิ่มสุนทรากุล 2
21 เกรียงไกร ศรีสว่าง 2
22 สุพรรณิการ์ จารุธนเศรษฐ 2
23 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ 1
24 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 1
25 จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปันคิ 1
26 ปราโมทย์ ทองสุข 1
27 วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ 1
28 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 1
29 โครงการวิจัย NRU 1
30 จำเป็น อ่อนทอง 1
31 คัมภีร์ วัฒนาอรัญญากุล 1
32 จักรี ทองเรือง 1
33 ภาวิณี ชินะโชติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 2
3 2560 2
4 2558 1
5 2555 6
6 2553 1
7 2552 1
8 2551 2
9 2550 3
10 2549 6
11 2548 2
12 2543 2
13 2538 1
14 543 60
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ซอสแกงเขียวหวานและแกงเขียวหวานแห้งเสริมพรีไบโอติกและอายุการเก็บรักษาเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2561
2 ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากเครื่องแกง ในรูปแบบซอลและผงโรยข้าวเพื่อการส่งออก
3 การผลิตเครื่องดื่มสุขภาพผสมไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรด์จากสตารช์มันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2560
4 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑือาหารยังชีพสำหรับทหาร (ต่อยอดจากปี 2556)
5 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำหรับทหาร
ปี พ.ศ. 2558
6 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรเลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากรำข้าวสังข์หยด
ปี พ.ศ. 2555
7 การพัฒนาอาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพจากเนื้อแพะ
8 การปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันทอดซ้ำ
9 การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง Auto pack
10 การผลิตขนมถุงทองปลาและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการรักษา
11 การผลิตปลาแผ่นอบกรอบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษา
12 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ : chicken salami
ปี พ.ศ. 2553
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องเสริมพรีไบโอติก
ปี พ.ศ. 2552
14 ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวาง และผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่ไข่ปลดระวาง
ปี พ.ศ. 2551
15 ก้างปลาปรุงรสผสมเครื่องเทศและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษา
16 ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวางและผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่ไข่ปลดระวาง
ปี พ.ศ. 2550
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซีเชียงจากเศษเหลือกระบวนการผลิตปลาแล่และหมึกแช่เยือกแข็ง
18 การคัดเลือกและการใช้สมุนไพร/เครื่องเทศเป็นสารต้านออกซิเดชันในน้ำมันทอด
19 การพัฒนาผลิตก้างปลาปรุงรสเครื่องเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเก็ตปลาแช่เยือกแข็งจากเนื้อปลาตาโต
21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาผงปรุงรสเสริมแคลเซียมจากเศษเหลือปลาตาโตแล่แช่เยือกแข็ง
22 การศึกษาผลของเครื่องเทศ/สมุนไพรในการป้องกันการเสื่อมสภาพของน้ำมันทอด
23 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อคุณภาพน้ำมันทอดไก่
24 ผลของการทำแห้งใบมะกรูดต่อปริมาณเบต้าแคโรทีน คุณสมบัติการต้านออกซิเดชั่นการต้านจุลินทรีย์และอายุการเก็บรักษา
25 ผลของวิธีการทำแห้งต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพประสาทสัมผัสเคมีกายภาพ จุลินทรีย์ และประสาทสัมผัสในระหว่างการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2548
26 การปรับปรุงประสิทธิภาพกรรมวิธีการผลิตปลาแมคเคอเรลบรรจุกระป๋องด้วยวิธีการศึกษาการทำงาน
27 การค้นหาและกำจัดจุดคอขวดในสายการผลิตปลาแมคเคอเรลบรรจุกระป๋องด้วยเทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต
ปี พ.ศ. 2543
28 การสกัดและใช้ประโยชน์ใยอาหารจากต้นกล้วย
29 การผลิตข้าวเกรียบมันเทศและข้าวเกรียบกล้วยหอม
ปี พ.ศ. 2538
30 การผลิตเปปโตนจากหัวกุ้ง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
31 การลดขั้นตอนในการะบวนการผลิต Tray โดยการยกเลิกการใช้ Casing ในการขึ้นรูป
32 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเชื่อมติดด้วย Binder ของเนื้อสินค้า
33 การเพิ่มมูลค่าของน้ำนึ่งปลาเป็นน้ำปรุงรส
34 การใช้ประโยชน์จากไข่ปลาทูน่าเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ทูน่าสเปรดพาสเจอร์ไรซ์
35 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรเลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากรำข้าวสังข์หยด
36 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำหรับทหาร