ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรพงษ์ อัศวเกศมณี
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วรพงษ์ อัครเกศมณ๊
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 14
2 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 13
3 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 12
4 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 6
5 มารุต วัชรคุปต์ 5
6 มฑิรุทธ มุ่งถิ่น 5
7 สันทัด วิเชียรโชติ 5
8 โครงการวิจัย Matching Fund 5
9 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 4
10 งบประมาณแผ่นดิน 3
11 สุวรรณี พนมสุข 3
12 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
13 สุกัญญา เศรษฐรักษา 2
14 ปนัดดา หัตถโชติ 2
15 อุกฤฌ น้านิรัติศัย 2
16 สมพร นิลมณี 2
17 วิวัฒน์ แซ่หลี 2
18 สุพรรณิการ์ จารุธนเศรษฐ 2
19 พิทยา อดุลยธรรม 2
20 ภารณี สุวรรณรัตน์ 2
21 เกรียงไกร ศรีสว่าง 2
22 ภาคภูมิ ลิ่มสุนทรากุล 2
23 ภาวิณี ชินะโชติ 1
24 ปราโมทย์ ทองสุข 1
25 จักรี ทองเรือง 1
26 จำเป็น อ่อนทอง 1
27 โครงการวิจัย NRU 1
28 คัมภีร์ วัฒนาอรัญญากุล 1
29 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 2
3 2558 1
4 2556 1
5 2555 9
6 2553 1
7 2552 1
8 2551 2
9 2550 3
10 2549 6
11 2548 2
12 2543 2
13 2538 1
14 543 52
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากเครื่องแกง ในรูปแบบซอลและผงโรยข้าวเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2560
2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑือาหารยังชีพสำหรับทหาร (ต่อยอดจากปี 2556)
3 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำหรับทหาร
ปี พ.ศ. 2558
4 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรเลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากรำข้าวสังข์หยด
ปี พ.ศ. 2556
5 การลดขั้นตอนในการะบวนการผลิต Tray โดยการยกเลิกการใช้ Casing ในการขึ้นรูป
ปี พ.ศ. 2555
6 การพัฒนาอาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพจากเนื้อแพะ
7 การผลิตขนมถุงทองปลาและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการรักษา
8 การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง Auto pack
9 การปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันทอดซ้ำ
10 การปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันทอดซ้ำ
11 การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง Auto pack
12 การผลิตขนมถุงทองปลาและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการรักษา
13 การผลิตปลาแผ่นอบกรอบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษา
14 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ : chicken salami
ปี พ.ศ. 2553
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องเสริมพรีไบโอติก
ปี พ.ศ. 2552
16 ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวาง และผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่ไข่ปลดระวาง
ปี พ.ศ. 2551
17 ก้างปลาปรุงรสผสมเครื่องเทศและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษา
18 ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวางและผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่ไข่ปลดระวาง
ปี พ.ศ. 2550
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซีเชียงจากเศษเหลือกระบวนการผลิตปลาแล่และหมึกแช่เยือกแข็ง
20 การคัดเลือกและการใช้สมุนไพร/เครื่องเทศเป็นสารต้านออกซิเดชันในน้ำมันทอด
21 การพัฒนาผลิตก้างปลาปรุงรสเครื่องเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
22 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเก็ตปลาแช่เยือกแข็งจากเนื้อปลาตาโต
23 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาผงปรุงรสเสริมแคลเซียมจากเศษเหลือปลาตาโตแล่แช่เยือกแข็ง
24 การศึกษาผลของเครื่องเทศ/สมุนไพรในการป้องกันการเสื่อมสภาพของน้ำมันทอด
25 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อคุณภาพน้ำมันทอดไก่
26 ผลของการทำแห้งใบมะกรูดต่อปริมาณเบต้าแคโรทีน คุณสมบัติการต้านออกซิเดชั่นการต้านจุลินทรีย์และอายุการเก็บรักษา
27 ผลของวิธีการทำแห้งต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพประสาทสัมผัสเคมีกายภาพ จุลินทรีย์ และประสาทสัมผัสในระหว่างการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2548
28 การปรับปรุงประสิทธิภาพกรรมวิธีการผลิตปลาแมคเคอเรลบรรจุกระป๋องด้วยวิธีการศึกษาการทำงาน
29 การค้นหาและกำจัดจุดคอขวดในสายการผลิตปลาแมคเคอเรลบรรจุกระป๋องด้วยเทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต
ปี พ.ศ. 2543
30 การสกัดและใช้ประโยชน์ใยอาหารจากต้นกล้วย
31 การผลิตข้าวเกรียบมันเทศและข้าวเกรียบกล้วยหอม
ปี พ.ศ. 2538
32 การผลิตเปปโตนจากหัวกุ้ง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
33 การลดขั้นตอนในการะบวนการผลิต Tray โดยการยกเลิกการใช้ Casing ในการขึ้นรูป
34 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเชื่อมติดด้วย Binder ของเนื้อสินค้า
35 การเพิ่มมูลค่าของน้ำนึ่งปลาเป็นน้ำปรุงรส
36 การใช้ประโยชน์จากไข่ปลาทูน่าเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ทูน่าสเปรดพาสเจอร์ไรซ์
37 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรเลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากรำข้าวสังข์หยด
38 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำหรับทหาร