ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรพงษ์ อัครเกศมณ๊
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- วรพงษ์ อัศวเกศมณี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 14
2 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 13
3 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 12
4 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 6
5 ราม รังสินธุ์ 5
6 มฑิรุทธ มุ่งถิ่น 5
7 มารุต วัชรคุปต์ 5
8 สันทัด วิเชียรโชติ 5
9 โครงการวิจัย Matching Fund 5
10 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 4
11 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
12 สุวรรณี พนมสุข 3
13 งบประมาณแผ่นดิน 3
14 สุกัญญา เศรษฐรักษา 2
15 ปนัดดา หัตถโชติ 2
16 วิวัฒน์ แซ่หลี 2
17 อุกฤฌ น้านิรัติศัย 2
18 สมพร นิลมณี 2
19 ภารณี สุวรรณรัตน์ 2
20 พิทยา อดุลยธรรม 2
21 สุพรรณิการ์ จารุธนเศรษฐ 2
22 เกรียงไกร ศรีสว่าง 2
23 ภาคภูมิ ลิ่มสุนทรากุล 2
24 ภาวิณี ชินะโชติ 1
25 ปราโมทย์ ทองสุข 1
26 จักรี ทองเรือง 1
27 จำเป็น อ่อนทอง 1
28 โครงการวิจัย NRU 1
29 คัมภีร์ วัฒนาอรัญญากุล 1
30 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 2
3 2558 1
4 2556 1
5 2555 9
6 2553 2
7 2552 2
8 2551 4
9 2550 5
10 2549 6
11 2548 2
12 2543 2
13 2538 1
14 1086 1
15 543 45
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากเครื่องแกง ในรูปแบบซอลและผงโรยข้าวเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2560
2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑือาหารยังชีพสำหรับทหาร (ต่อยอดจากปี 2556)
3 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำหรับทหาร
ปี พ.ศ. 2558
4 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรเลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากรำข้าวสังข์หยด
ปี พ.ศ. 2556
5 การลดขั้นตอนในการะบวนการผลิต Tray โดยการยกเลิกการใช้ Casing ในการขึ้นรูป
ปี พ.ศ. 2555
6 การพัฒนาอาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพจากเนื้อแพะ
7 การผลิตขนมถุงทองปลาและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการรักษา
8 การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง Auto pack
9 การปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันทอดซ้ำ
10 การปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันทอดซ้ำ
11 การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง Auto pack
12 การผลิตขนมถุงทองปลาและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการรักษา
13 การผลิตปลาแผ่นอบกรอบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษา
14 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ : chicken salami
ปี พ.ศ. 2553
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องเสริมพรีไบโอติก
16 ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวางและผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่ไข่ปลดระวาง
ปี พ.ศ. 2552
17 ก้างปลาปรุงรสผสมเครื่องเทศและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษา
18 ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวาง และผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่ไข่ปลดระวาง
ปี พ.ศ. 2551
19 ก้างปลาปรุงรสผสมเครื่องเทศและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษา
20 ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวางและผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่ไข่ปลดระวาง
21 ผลของการทำแห้งใบมะกรูดต่อปริมาณเบต้าแคโรทีน คุณสมบัติการต้านออกซิเดชัน การต้านจุลินทรีย์และอายุการเก็บรักษา
22 ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่พื้นเมืองไทยและผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่พื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2550
23 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซีเชียงจากเศษเหลือกระบวนการผลิตปลาแล่และหมึกแช่เยือกแข็ง
24 การคัดเลือกและการใช้สมุนไพร/เครื่องเทศเป็นสารต้านออกซิเดชันในน้ำมันทอด
25 การพัฒนาผลิตก้างปลาปรุงรสเครื่องเทศไทย
26 ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวางและผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่ไข่ปลดระวาง
27 ผลของการทำแห้งใบมะกรูดต่อปริมาณเบต้าแคโรทีน คุณสมบัติการต้านออกซิเดชั่นการต้านจุลินทรีย์และอายุการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2549
28 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นักเก็ตปลาแช่เยือกแข็งจากเนื้อปลาตาโต
29 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาผงปรุงรสเสริมแคลเซียมจากเศษเหลือปลาตาโตแล่แช่เยือกแข็ง
30 การศึกษาผลของเครื่องเทศ/สมุนไพรในการป้องกันการเสื่อมสภาพของน้ำมันทอด
31 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อคุณภาพน้ำมันทอดไก่
32 ผลของการทำแห้งใบมะกรูดต่อปริมาณเบต้าแคโรทีน คุณสมบัติการต้านออกซิเดชั่นการต้านจุลินทรีย์และอายุการเก็บรักษา
33 ผลของวิธีการทำแห้งต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพประสาทสัมผัสเคมีกายภาพ จุลินทรีย์ และประสาทสัมผัสในระหว่างการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2548
34 การปรับปรุงประสิทธิภาพกรรมวิธีการผลิตปลาแมคเคอเรลบรรจุกระป๋องด้วยวิธีการศึกษาการทำงาน
35 การค้นหาและกำจัดจุดคอขวดในสายการผลิตปลาแมคเคอเรลบรรจุกระป๋องด้วยเทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต
ปี พ.ศ. 2543
36 การสกัดและใช้ประโยชน์ใยอาหารจากต้นกล้วย
37 การผลิตข้าวเกรียบมันเทศและข้าวเกรียบกล้วยหอม
ปี พ.ศ. 2538
38 การผลิตเปปโตนจากหัวกุ้ง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
39 การทำแห้งใบมะกรูดด้วยไมโครเวฟ
40 การลดขั้นตอนในการะบวนการผลิต Tray โดยการยกเลิกการใช้ Casing ในการขึ้นรูป
41 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเชื่อมติดด้วย Binder ของเนื้อสินค้า
42 การเพิ่มมูลค่าของน้ำนึ่งปลาเป็นน้ำปรุงรส
43 การใช้ประโยชน์จากไข่ปลาทูน่าเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ทูน่าสเปรดพาสเจอร์ไรซ์
44 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรเลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากรำข้าวสังข์หยด
45 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำหรับทหาร