ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรนุช แสงเจริญ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การใช้ยาปฏิชีวนะในเด็กในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน: การสำรวจในผู้ปกครอง
ปี พ.ศ. 2560
2 เหตุผลของการใช้ยาเม็ดสเตียรอยด์ของเภสัชกรชุมชน
3 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยาปฏิชีวนะในเด็กโรคติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนบนของผู้ดูแล โดยไม่ปรึกษาแพทย์
ปี พ.ศ. 2559
4 การใช้ยาปฏิชีวนะให้แก่เด็กด้วยตนเอง: พฤติกรรมของผู้ปกครอง
5 ผลของการสนับสนุนจากครอบครัวโดยเภสัชกรต่อผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
6 การให้ความรู้โดยเภสัชกรร่วมกับการใช้ภาพถ่ายยาเฉพาะมื้อสำหรับผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน ในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2558
7 เหตุผลของผู้ปกครองต่อการใช้ยาปฏิชีวนะในเด็ก โดยไม่ปรึกษาแพทย์: การศึกษาเชิงคุณภาพ
8 ผลของการให้คำแนะนำโดยเภสัชกรร่วมกับการติดตามการรักษาทางโทรศัพท์ต่อผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับยาลดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดรับประทาน
9 การประเมินการให้บริการและอันตรกิริยาของยาในร้านยา: การศึกษาโดยใช้ผู้ป่วยจำลองและการสัมภาษณ์
ปี พ.ศ. 2557
10 ผลของการให้คำแนะนำโดยเภสัชกรร่วมกับการติดตามการรักษาทางโทรศัพท์ต่อผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับยาลดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดรับประทาน
11 ความรู้และทัศนคติในเรื่องอันตรกิริยาของยาในเภสัชกรชุมชน
ปี พ.ศ. 2556
12 การสำรวจความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของประชาชนไทย
13 ความรู้และทัศนคติต่อการจ่ายยาปฏิชีวนะสำหรับโรคคอหอยอักเสบของเภสัชกรชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
14 ความรู้และรูปแบบการรักษาโรคไมเกรนในร้านยา
ปี พ.ศ. 2552
15 ความร่วมมือในการใช้ยาฮอร์โมนในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2551
16 การศึกษาทัศนคติและการรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันของร้านยา
17 การประเมินความรู้เกี่ยวกับโรค ยาที่ใช้และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ปี พ.ศ. 2544
18 การศึกษาทัศนคติของบุคลากรทางการแพทย์ต่อบทบาทของเภสัชกรในทีมให้การรักษาผู้ป่วยใน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
19 การประเมินการให้บริการและอันตรกิริยาของยาในร้านยา: การศึกษาโดยใช้ผู้ป่วยจำลองและการสัมภาษณ์
20 ความรู้และทัศนคติต่อการจ่ายยาปฏิชีวนะสำหรับโรคคอหอยอักเสบของเภสัชกรชุมชน
21 การสำรวจความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของประชาชนไทย