ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรงค์ ปวราจารย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
3 2552 5
4 2550 7
5 2549 4
6 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยระดับปริญญาตรีด้วยการฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด
ปี พ.ศ. 2553
2 การสังเคราะห์ซิลิกอนไนไตรด์จากเถ้าแกลบ
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยระดับปริญญาตรีด้วยการฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด : รายงานวิจัย
4 การศึกษาความเสถียรเชิงความร้อนของผลึกโลหะออกไซด์ขนาดนาโนเมตร
5 การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยระดับปริญญาตรี ด้วยการฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด
6 การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยระดับปริญญาตรี ด้วยการฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด
7 การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยระดับปริญญาตรี ด้วยการฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด
ปี พ.ศ. 2550
8 การพัฒนาการผลิตซิลิคอนไนไตรด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
9 การสังเคราะห์ซิลิกอนไนไตรด์จากเถ้าแกลบ
10 การสังเคราะห์ซิลิกอนไนไตรด์จากเถ้าแกลบ
11 การพัฒนาการผลิตซิลิกอนไนไตรด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
12 การศึกษาความเสถียรทางความร้อนของผลึกโลหะออกไซด์ขนาดนาโนเมตร
13 การพัฒนาการผลิตซิลิคอนไนไตรด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
14 การสังเคราะห์ซิลิกอนไนโตรด์จากเถ้าแกลบ
ปี พ.ศ. 2549
15 การพัฒนาการผลิตซิลิคอนไนไตรด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
16 การพัฒนาการผลิตซิลิกอนไนไตรด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
17 การพัฒนาการผลิตซิลิคอนไนไตรด์ โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
18 การพัฒนาการผลิตซิลิคอนไนไตรด์ โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
ปี พ.ศ. 2547
19 การศึกษาความเสถียรทางความร้อนของผลึกโลหะออกไซด์ขนาดนาโนเมตร