ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วนิดา แสงอลังการ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีสารสกัดชาเขียวสำหรับใช้ในช่องปากเพื่อเสริมการรักษาโรคปริทันต์ 1. การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผสมสารสกัดชาเขียวสำหรับใช้เฉพาะที่ในช่องปากเพื่อเสริมการรักษาโรคปริทันต์ 2. ผลทางคลินิกของเจลใส่เฉพาะที่ที่มีสารสกัดชาเขียวเพื่อเ
ปี พ.ศ. 2546
2 การผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ เพสท์ เพื่อใช้เป็นยารักษาคลองรากฟัน
3 การผลิตฟอสฟอริค แอซิด เจล : แอซิด-เอชอิง (acid - etching) บนผิวฟัน
ปี พ.ศ. 2533
4 ผลของแอนโดรกราโฟไลด์ นีโอแอนโดรกราโฟไลด์ และ 14-ดีออกซี-11, 12-ไดดีไฮโดรแอนโดรกราโฟไลด์ต่อการหดเกร็งของกล้ามเนื้อกระเพาะหนูขาว นอกร่างกาย