ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การเพิ่มศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดอุบลราชธานี
2 การศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของมันเทศ แป้งมันเทศ และสตาร์ชมันเทศ จากอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2549
3 การพัฒนาผลิตภันฑ์หลนเค็มหมากนัด
4 ผลของการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำต่อลักษณะทางกายภาพของข้าวเม่า
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หลนเค็มหมากนัด
ปี พ.ศ. 2548
6 การเพิ่มศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2547
7 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีของมันเทศ แป้งมันเทศ และสตาร์ชมันเทศจากอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2543
8 การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังโดยเอนไซม์พูลลูลาเนส เพื่อใช้ในการทำแผ่นฟิล์ม