ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วชิระ สิงหะคเชนทร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 โครงการส่งเสริมการวิจัยกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกสถานพยาบาลคู่สัญญาหลักของผู้ประกันตนในจังหวัดกำแพงเพชร
2 โครงการส่งเสริมการวิจัยกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ : ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพทางสุขภาพต่อการใช้มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและโรคเอดส์
ปี พ.ศ. 2527
3 การศึกษาการดำเนินงานกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้านในภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2523
4 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้บริการสาธารณสุข และการวางแผนครอบครัวของสตรีไทยในวัยเจริญพันธุ์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ