ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วงศ์ผกา วงศ์รัตน์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาอาหารพื้นถิ่นเพื่อส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืนในชุมชนกระตีบ จังหวัดนครปฐม
2 แบบจำลองโซ่อุปทานที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งส้มเขียวหวาน
ปี พ.ศ. 2555
3 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ที่เหมาะสมสำหรับสับปะรดพันธุ์ควีน
4 ชุดควบคุมระดับน้ำอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของมะพร้าวน้ำหอมในจังหวัดสมุทรสาคร
6 การศึกษาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติสก์ของเงาะในภาคตะวันออก
7 การศึกษาการบริหารจัดการการกระจายวินค้า OTOP โดยยานพาหนะส่วนบุคคลเบื้องต้นที่จังหวัดนครปฐม
8 การใช้เทคนิค NIRs ในการวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบมะม่วงอย่างรวดเร็ว