ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลักษณา ไชยมงคล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาโปรแกรมลดน้ําหนักสําหรับบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปี พ.ศ. 2560
2 การพัฒนาตำรับอาหารโซเดียมต่ำ
ปี พ.ศ. 2559
3 ความคงตัวของไอโอดีนและคุณภาพของข้าวเกรียบปลาเสริมไอโอดีน เหล็ก และสังกะสี ในระหว่างการผลิตและการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2557
4 ความคงตัวของไอโอดีนและคุณภาพของข้าวเกรียบปลาเสริมไอโอดีน เหล็ก และสังกะสี ในระหว่างการผลิตและการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2556
5 การพัฒนาตำรับอาหารท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับเด็ก อายุ 6-24 เดือน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2555
6 รูปแบบการให้อาหาร และปัจจัยที่มีผลต่อการให้อาหารเสริมสำหรับเด็กแรกเกิด ถึง 1 ปี ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2554
7 สุขลักษณะในการผลิต ข้อมูลการผลิตและคุณภาพของข้าวเกรียบที่มีการผลิตในจังหวัดปัตตานี
ปี พ.ศ. 2552
8 รูปแบบการให้อาหารและปัจจัยที่มีผลต่อการให้อาหารเสริมสำหรับเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2547
9 การหารูปแบบสื่อที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคธาตุเหล็กของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดปัตตานี
10 การหารูปแบบสื่อที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการบริโภคธาตุเหล็กของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดปัตตานี
ปี พ.ศ. 2544
11 การหารูปแบบสื่อที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคธาตุเหล็กของหญิงตั้งครรภ์ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี
12 การพัฒนาข้าวเกรียบเสริมแคลเซียม