ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลดาวัลย์ โชติมงคล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2548 1
2 2543 2
3 2542 4
4 2541 1
5 2540 2
6 2539 2
7 2538 2
8 2537 4
9 2536 1
10 2535 3
11 2534 2
12 2533 2
13 2532 1
14 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 การพัฒนาสาร Porous Silicon Carbide
ปี พ.ศ. 2543
2 การปรับปรุงคุณภาพทัลคัมให้มีคุณภาพสูง
3 การพัฒนาต้นแบบเครื่องกรองน้ำทะเล
ปี พ.ศ. 2542
4 การพัฒนาต้นแบบเครื่องกรองน้ำทะเล
5 โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางด้าน (Engineering Gramics)
6 การพัฒนาสารทรานสดิวเซอร์สำหรับเครื่องทำความสะอาดด้วยอัลทราโซนิกส์
7 การปรับปรุงคุณภาพทัลคัมให้มีคุณภาพสูง
ปี พ.ศ. 2541
8 การวิจัยและพัฒนาการผลิตโลหะสำหรับแม่พิมพ์พลาสติก
ปี พ.ศ. 2540
9 การผลิตแผ่นขัดโลหะ โดยใช้เรซินเป็นตัวยึดประสาน
10 การสำรวจข้อมูลเฟอร์ไรต์เพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนมอเตอร์
ปี พ.ศ. 2539
11 การพัฒนาเฟอร์ไรท์เพื่อใช้ทำลำโพง
12 การผลิตแผ่นขัดโลหะโดยใช้เรซินเป็นตัวยึดประสาน
ปี พ.ศ. 2538
13 การผลิตแผ่นขัดโลหะ โดยใช้เรซินเป็นตัวยึดประสาน
14 การสำรวจข้อมูลเฟอร์ไรต์เพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนมอเตอร์
ปี พ.ศ. 2537
15 การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณสมบัติทางแม่เหล็ก
16 การสำรวจข้อมูลโดยละเอียดของสารทรานสดิวเซอร์
17 การสำรวจข้อมูลสารเฟอร์ไรท์ เพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนมอเตอร์
18 การสำรวจและงานวิจัยทางด้านเซรามิกส์ของประเทศไทย 2523-2532
ปี พ.ศ. 2536
19 การปรับปรุงคุณภาพทัลคัมให้มีคุณภาพสูง
ปี พ.ศ. 2535
20 โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางด้าน (Engineering Gramics)
21 การพัฒนาสารทรานสดิวเซอร์สำหรับเครื่องทำความสะอาดด้วยอัลทราโซนิกส์
22 การวิจัยและพัฒนาการผลิตโลหะ สำหรับแม่พิมพ์พลาสติก
ปี พ.ศ. 2534
23 การพัฒนาเฟอร์ไรด์เพื่อใช้ทำลำโพง
24 การเปรียบเทียบอัตราการสึกกร่อนของโลหะทำภาชนะบรรจุสับปะรดจากสารละลายสับปะรดกระป๋องที่สภาวะต่างๆ
ปี พ.ศ. 2533
25 การทดสอบเพื่อหาค่าความสึกกร่อนของโลหะที่ใช้ในอุตสาหกรรมในสภาวะแวดล้อมต่างๆ และสภาพแวดล้อมจำลอง
26 รายงานฉบับที่ 1 การวิจัยและพัฒนาการผลิตโลหะสำหรับแม่พิมพ์พลาสติก
ปี พ.ศ. 2532
27 การเปรียบเทียบอัตราการสึกกร่อนของโลหะทำภาชนะบรรจุสับปะรดจากสารละลายสับปะรดกระป๋องที่สภาวะต่างๆ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
28 การพัฒนาเฟอร์ไรด์เพื่อใช้ทำลำโพง
29 การวิจัยและพัฒนาการผลิตโลหะ สำหรับแม่พิมพ์พลาสติก