ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ลดาวัลย ประทีปชัยกูร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2557 1
3 2548 1
4 2546 2
5 2545 3
6 2544 2
7 2543 1
8 2542 1
9 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กของผู้ปกครองในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่บ้าน
2 พฤติกรรมการดูแลเด็กของผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่บ้านและที่ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2557
3 การถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในสถาบัน การศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2548
4 การวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู
ปี พ.ศ. 2546
5 การติดตามผลการรักษาโรคเฮิร์ชปรุงในภาคใต้ของประเทศไทย (เปรียบเทียบวิธีผ่าตัดโดยเทคนิค Modified Duhamel กับ Soave-Boley)
6 ประสบการณ์การดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนโรคหัวใจเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2545
7 โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู
8 การติดตามผลการรักษาโรคเฮิร์ชปรุงในภาคใต้ของประเทศไทย[เปรียบเทียบวิธีผ่าตัดโดยเทคนิค Modified Duhamel กับ Soave-Boley]
9 ประสบการณ์การดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนโรคหัวใจเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2544
10 การติดตามผลการรักษาโรคเฮิร์ชปรุงในภาคใต้ของประเทศไทย (เปรียบเทียบวิธีผ่าตัดโดยเทคนิค Modified Duhamel กับ Soave-Boley)
11 การติดตามผลการรักษาโรคเฮิร์ชปรุงในภาคใต้ของประเทศไทย (เปรียบเทียบวิธีผ่าตัดโดยเทคนิค Modified Duhamel กับ Soave-Boley)
ปี พ.ศ. 2543
12 สถานะสุขภาพของลูกแรงงานข้ามชาติย้ายถิ่น ที่จังหวัดระนอง
ปี พ.ศ. 2542
13 ประสบการณ์การดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนโรคหัวใจเรื้อรัง