ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฤทธิรงค์ อัญจะนะ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้การแพทย์ทางเลือกของคนไทย
2 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้การแพทย์ทางเลือกของคนไทย
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาปริมาณและปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งตัวของ CD4+ Regulatory T Cells ในหนูโมเดลโรคออโตอิมมูน
ปี พ.ศ. 2549
4 การตกแต่งพันธุกรรมของหนูเพื่อใช้เป็นโมเดลสำหรับศึกษาภาวะการขาดภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อการเกิดโรคออโตอิมมูน
ปี พ.ศ. 2546
5 การตกแต่งพันธุกรรมของหนูเพื่อใช้เป็นโมเดลสำหรับศึกษาภาวะการขาดภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อการเกิดโรคออโตอิมมูน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
6 การศึกษาปริมาณและปัจจัยที่มีผลต่อการแบ่งตัวของ CD4+ Regulatory T Cells ในหนูโมเดลโรคออโตอิมมูน