ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รุ้งฟ้า ฐิโณทัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2543
1 การวิเคราะห์การลงรายการสำหรับรายงานการประชุมวิชาการภาษาไทย ในหอสมุดกลาง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ปี พ.ศ. 2541
2 การลงรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศบนระบบเครือข่ายสากล
ปี พ.ศ. 2534
3 พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ : บรรณานุกรมและบรรณานิทัศน์
ปี พ.ศ. 2531
4 บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ด้านวัฒนธรรมไทยของหอเอกสารประเทศไทย
5 บรรณนิทัศน์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปี พ.ศ. 2530
6 บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ด้านวัฒนธรรมไทยของหอเอกสารประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2524
7 บริการสาระสังเขปทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเขตกรุงเทพมหานคร