ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รุ่งเพ็ชร ตั้งรัศมีประเสริฐ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ภาวะ oxidafive stress และระดับแอนติออกซิแดนท์ที่มีคุณสมบัติละลายในไขมันในกล่มที่เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานและกลุ่มเบาหวานใน อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
2 ภาวะ oxidafive stress และระดับแอนติออกซิแดนท์ที่มีคุณสมบัติละลายในไขมันในกล่มที่เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานและกลุ่มเบาหวานใน อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
3 ภาวะ oxidative stress และระดับแอนติออกซิแดนท์ที่มีคุณสมบัติละลายในไขมัน ในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานและกลุ่มเบาหวาน ใน อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
4 ภาวะ oxidafive stress และระดับแอนติออกซิแดนท์ที่มีคุณสมบัติละลายในไขมันในกล่มที่เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานและกลุ่มเบาหวานใน อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
5 ปริมาณธาตุสังกะสีในอาหารพื้นบ้านของชาวอีสาน
6 ปริมาณธาตุสังกะสีในอาหารพื้นบ้านของชาวอีสาน
ปี พ.ศ. 2550
7 ปริมาณธาตุสังกะสีในอาหารพื้นบ้านของชาวอีสาน
8 แอนติออกซิแดนท์แอคติวิตีรวมในพืชผักและผลไม้พื้นบ้านของไทย
9 แอนติออกซิแดนท์แอคติวิตีรวมในพืชผักและผลไม้พื้นบ้านของไทย
ปี พ.ศ. 2549
10 แอนติออกซิแดนท์แอคติวิตีรวมในพืชผักและผลไม้พื้นบ้านของไทย
ปี พ.ศ. 2545
11 การศึกษาระดับวิตามินบีหนึ่ง, วิตามินเอ และธาตุสังกะสี ในเด็กที่มีอาการท้องร่วงเฉียบพลัน ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์