ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รุ่งทิพย์ ลุยเลา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่
3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและส่งเสริมการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2553
4 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม
5 กระบวนการคิดและองค์ความรู้ด้านสิ่งทอพื้นเมืองของครูภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
6 กระบวนการคิดและองค์ความรู้ด้านสิ่งทอพื้นเมืองของ ครูภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
8 การพัฒนาลวดลาย และรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม และผ้าฝ้ายย้อมคราม
ปี พ.ศ. 2551
9 การพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ปี พ.ศ. 2548
10 ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านอาหาร สิ่งทอและการละเล่นเด็ก
ปี พ.ศ. 2546
11 การพัฒนาคุณภาพของรูปแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าไหม