ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รำไพร นามสีลี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลของการเสริมอาหารข้นที่ระดับต่างกันต่อสมรรถนะการผลิต และคุณภาพซากของโคพื้นเมืองอีสาน
2 การปลดปล่อยแก๊สมีเทนของโรพื้นเมืองไทยที่ได้รับอาหารคุณภาพต่างกัน
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาคุณภาพของพืชหมักในถุงพลาสติกดำที่อายุการเก็บรักษาต่างๆ
ปี พ.ศ. 2552
4 การประเมินค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของหญ้าเนเปียร์แคระในโคเนื้อ
ปี พ.ศ. 2551
5 การสร้างสมการทำนายค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของวัตถุดิบอาหารข้น
6 การปรับปรุงสภาพทางปาล์มน้ำมัน โดยวิธีการหมักเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง
7 การประเมินคุณค่าทางโภชนะของใบถั่วท่าพระสไตโลแห้ง