ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัตมณี นันทสาร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 1
6 2548 1
7 2543 2
8 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาเครื่องมือวัดการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของดินและแรงดึงดูดระหว่างเม็ดดินสำหรับการทดสอบแรงอัดสามแกน
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาเครื่องมือวัดการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของดินและแรงดึงดูดระหว่างเม็ดดินสำหรับการทดสอบแรงอัดสามแกน
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนาเครื่องมือวัดการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของดินและแรงดึงดูดระหว่างเม็ดดินสำหรับการทดสอบแรงอัดสามแกน
ปี พ.ศ. 2554
4 ค่าความต้านทานแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำของดินลมหอบขอนแก่นในสภาวะไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ
ปี พ.ศ. 2553
5 ค่าความต้านทานแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำของดินลมหอบขอนแก่นในสภาวะไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ
ปี พ.ศ. 2548
6 การศึกษาการเพิ่มความรุนแรงของแผ่นดินไหว เนื่องมาจากสภาพดิน (Site Amplification) ในบริเวณกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2543
7 ความเค้นที่สูญหายของมวลดินขณะการก่อสร้างอุโมงค์
8 ความเค้นที่สูญหายของมวลดินขณะการก่อสร้างอุโมงค์